Vedeldning

Rök från vedeldning innehåller flera hälsoskadliga ämnen och en del är cancerframkallande. Utsläpp från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Större delen av utsläppen från vedpannor är resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60–90 procent beroende på pannans konstruktion och ålder.

Tänk på att det är förbjudet att elda avfall, målat eller impregnerat virke, spånplattor och liknande.

Titta på röken

  • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
  • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

Läs mer om att elda med ved

Sidan publicerades