Miljökvalitetsnormer

Kvävedioxid

Miljökvalitetsnorm (MKN) för kvävedioxid (SFS 2010:477)

För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt:

  • 90 µg/m³ luft under en timme (timmedelvärde). Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överskrider 200 µg/m³ luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår.

  • 60 µg/m³ luft under ett dygn (dygnsmedelvärde). Värdet får överskridas sju gånger per kalenderår.

  • 40 µg/m³ luft under ett kalenderår (årsmedelvärde)

Partiklar (PM 10)

Miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) (SFS 2010:477)

För att skydda människors hälsa får partiklar inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt:

  • 50 µg/m³ luft under ett dygn (dygnsmedelvärde). Värdet får överskridas 35 gånger per kalenderår.

  • 40 µg/m³ luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).
Sidan publicerades