Nedgrävning av häst

Du kan få gräva ner en död häst på egen mark om du gräver graven så djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Inom vattenskyddsområde är dock inte nedgrävning av häst tillåten.

Kommunen, det vill säga Miljö- och hälsoskydd, måste godkänna platsen för nedgrävning. Kontakta därför Miljö- och hälsoskydd.

Tidigare krävdes tillstånd från Länsstyrelsen, men det kravet upphörde den 1 februari 2015.

Sidan publicerades