Grundläggande kartdata

Lantmäteri har tillsammans med det statliga Lantmäteriet till uppgift att ansvara för tillgång till geografisk information över kommunen. För detta ändamål har vi byggt upp och utvecklat en digital kartdatabas. Kartan ger en bild av land­skapet med dess mest framträdande detaljer samt fastighetsindelning. Den storskaliga kartdatabasen täcker framförallt Umeå centralort, tätorter samt större byar. Inom resterande områden i Umeå kommun finns heltäckande småskalig kart­databas. Viss information finns även som 3D.

Med storskalig kartdatabas menas skalområdet 1:1000 – 1:5000.
Småskalig kartdatabas innebär skala 1:10000 – 1:250 000.

Vid beställning av kartdata tillämpas taxa för Byggnadsnämndens verksamheter som du hittar på kommunens sida med taxor och avgifter, se tabell D.

Lantmäteri utför även en mängd olika kartrelaterade tjänster, kontakta oss för prisförslag.

Storskaliga kartor (primärkartor)

Primärkartan används som detaljerat planerings- och projekteringsunderlag. Information som kan beställas är fastighetsindelning, gränspunkter, rättigheter, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation, landskapsdetaljer med mera. Informationen kan vara av osäker kvalitet och aktualitet och tillförlitlighet kan variera.

Priserna varierar beroende av innehåll, objektkvalitet och utbredning. Se exempel nedan på kostnader för köp av vektordata i DWG-format. Vi levererar även data i andra format.

Vi tillämpar prissättning baserad på kronor per kilobyte samt timtaxa.

Normalt innerstadskvarter

Normalt innerstadskvarter innehållande fastighetsgränser, beteckningar, nivåkurvor, byggnader, gator, gatunamn, terrängdetaljer och adressbeteckningar.

Cirkapris: 1 000 kronor exklusive moms

Exempelbild på karta över normalt innerstadskvarter.Förstora bilden

Klicka för förstorad bild.

Grupp innerstadskvarter

En grupp innerstadskvarter innehållande fastighetsgränser, beteckningar, rättigheter (servitut eller gemensamhets­anläggningar), nivåkurvor, byggnader, gator, gatunamn, terrängdetaljer och adressbeteckningar.

Cirkapris: 2 000 kronor exklusive moms

Exempel på grupp innerstadskvarter.Förstora bilden

Klicka för förstorad bild.

Stadsdelsområde

Stadsdelsområde med tät småhusbebyggelse, flerbostadshus samt affärscentra innehållande fastighetsgränser, beteckningar, rättigheter (servitut/gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter), nivåkurvor, byggnader, gator, gatunamn, terrängdetaljer, kraftledningar och adresser. Området i exemplet utgör cirka 50 Ha.

Cirkapris: 14 000 kronor exklusive moms

Exempel på stadsdelsområde.Förstora bilden

Klicka för förstorad bild.

Detaljtypslista

Detaljtypslistan innehåller alla objektstyper som finns i den storskaliga primärkartan.

Till varje detaljtyp tillkommer en kvalitetsuppgift som beskriver objektets ursprung. För ytterligare information, se loggfil vid leverans.

3D-data

3D-modeller används bland annat vid planering och projektering där det finns behov av att på ett enkelt sätt visa hur nya byggnader eller områden påverkar stadsbilden och omgivningen. 3D-visualiseringar kan användas för att underlätta presentation och utvärdering av den visuella effekten av planerade konstruktioner.

3D-stadsmodell över Umeå

Fram till 2019 konstruerade Umeå kommun 3D-byggnader med bygghandlingar som underlag. Stadsmodellen finns att ladda ned som öppen data via Umeå kommuns öppnadataportal. Filerna är i CAD-formatet .dwg och indelade områdesvis. Umeå Kommun tar inget ansvar för avvikelser från verkligheten i modellerna.

3D-byggnaderna kan du själv hämta hem via 3D-stadsmodell – OpenDataUmea Länk till annan webbplats.

Utbredning

I gröna områden är stadsmodellen fullt utbyggd. De blå områderna innehåller vypunkter, till exempel större byggnads­komplex vilka är utmärkande för området.

Karta över 3D-modellens område

Klicka på bilden för att öppna kartan över stadsmodellens utbredningsområde.

 • Kontakt

  Lantmäteri

  Expedition

  090-16 13 00 lantmateri@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

Sidan publicerades