Avgifter och taxor

Här är information om avgifter för olika typer av service.
Ansvarig verksamhet står inom parentes.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/avgiftertaxor