Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter för olika typer av serice (ansvarig verksamhet inom parentes).

Aktiviteter och evenemang (Gator och parker)

Avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Vakin)

Barnomsorg (För- och grundskolan)

Beläggning och återställning av gata och park (Gator och parker)

Brandskyddskontroll (Brandförsvar och säkerhet)

Bygglov och detaljplaner (Plan och bygg)

Förskola (För- och grundskolan)

Hyra av kommunal mark (Gator och parker)

Livsmedelskontroll (Miljö- och hälsoskydd)

Miljöbalken - taxa tillsyn och prövning (Miljö- och hälsoskydd)
Miljöbalken - taxebilaga 1
Miljöbalken - taxebilaga 2
Miljöbalken - taxebilaga 3

Saneringsintyg fartyg - "råttcertifikat" (Miljö- och hälsoskydd)

Serveringstillstånd (Miljö- och hälsoskydd)

Solarium - anmälan och tillsyn (Miljö- och hälsoskydd)

Sotning (Brandförsvar och säkerhet)

Stöd och omsorg (Socialtjänsten)

Tillsyn och tillstånd, brandfarliga och explosiva varor (Brandförsvar och säkerhet)

Tobak, folköl och receptfria läkemedel (Miljö- och hälsoskydd)

Utlämnande av allmän handling (Kommunledningsstaben)

Vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Vakin)

Mer information

Sidan publicerades