Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Bild: White arkitekter. Illustration av blivande Sjötorget som blir hjärtat av Tomtebo strand. Här kommer skolan och stadsdelsparken att ligga tillsammans med service som kan vara exempelvis ett bibliotek. Här kommer också finnas en busshållplats. I parken och nere vid Nydalasjön kommer det att finnas platser för aktivitet och för lugn och ro, något för alla från barn till äldre.

Tomtebo strand är Umeås case för utlysningen Visioner i norr steg 2

Rådet för hållbara städer bjuder tillsammans med sex kommuner i Norr- och Västerbotten in kreativa team att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer. Varje kommun har valt ut ett case för teamen att jobba med och Umeå har valt utmaningen att skapa social hållbarhet över tid i den nya stadsdelen Tomtebo strand.

Grön omställning kräver attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner i Norr del 1, som genomfördes 2021. I steg 2 kommer team som består av exempelvis arkitekter, designer, antikvarier, konstnärer och studenter att arbeta fram förslag i form av prototyper.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Bild: White arkitekter. Flygbild över hur Tomtebo strand kan komma att se ut.

Kreativa team utforskar innovativa lösningar för social hållbarhet

Umeå kommun har valt ut Tomtebo strand som sitt case med frågeställningarna: Hur kan man tillsammans skapa en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Hur kan gestaltning och småskaliga tester i nuet användas som verktyg för att identifiera relevanta aktörer. Teamet som väljs ut kommer att utforska metoder för att undersöka hur det kan bli en del av en långsiktig strategi för jämlik tillgång till kvalitativa livsmiljöer.

Planeringen av Tomtebo strand har ett starkt fokus på ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.
– Utmaningen är att bygga en gemenskap redan från början men som också finns kvar i takt med att området utvecklas. Vi hoppas att det kreativa teamet kan hjälpa oss att tänka i nya banor kring den sociala hållbarheten, säger Anna Flatholm, stadsarkitekt, Umeå kommun.

Kort fakta om utlysningen

  • Visioner i norr är en del av Rådet för hållbara städers arbete med att stödja kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Projektet syftar till att stärka kommunernas omställningskraft.
  • I projektet medverkar kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. ArkDes ansvarar för genomförandet av projektet.
  • Rådet för hållbara städer och de sex kommunerna bjuder in team att för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper.
  • Varje kommun kommer att få ett team på 3-5 personer. Teamen utses i slutet av april och kommer att jobba under 2024 och därefter utvärderas resultatet och max tre team får finansiering för att genomföra prototypen på plats.

Kort om Tomtebo strand

Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.

Kontakt

Anna Flatholm
stadsarkitekt
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Johan Sjöström
projektledare, Tomtebo strand
090-16 14 21
Länk till annan webbplats.
johan.sjostrom.2@umea.se

Sidan publicerades