Samhällsutveckling och hållbarhet

Umeå kommun arbetar på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.

Umeå kommuns miljöstrategiska arbete handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till medborgarna. I Umeå ser vi och andra miljöaktörer många långsiktiga fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för alla i Umeå.