Specialiserad undersköterska, inriktning psykiatri

OBS! Du kan fortfarande lämna in en sen anmälan och bli antagen om platser finns kvar på utbildningen.

Är du sugen på att fördjupa dina kunskaper inom psykiatri och få nya spännande arbetsuppgifter samt möjliggöra ett nytt steg i karriären? Då ska du söka till vår utbildning för dig med relevant yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg!

Utbildningen går på halvfart (50 procent) under två år för att utbildningen ska gå att kombinera med fortsatt arbete till viss del, och leder till yrkesroller som specialiserad undersköterska, boendestödjare eller skötare med inriktning och fördjupning inom psykiatri. Studieformen är bunden med träffar i Umeå varvat med i huvudsak flexibla distansstudier.

Den här utbildningen har ett antal så kallade YH Flex-platser att erbjuda. Dessa vänder sig till dig som redan har mycket kunskaper och erfarenhet inom området, men kanske inget examensbevis eller annat formellt intyg. Vi ger dig en chans att gå utbildningen och ta en examen men utan att lägga ner tid och kraft på sådant du faktiskt redan kan.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier)

Examensarbete

20

Kommunikation och professionellt förhållningssätt

30

Lagstiftning

10

LIA 1 - Lärande i arbete 1

20

LIA 2 - Lärande i arbete 2

20

Missbruk och samsjuklighet

20

Organisation och dokumentation

15

Personlighetssyndrom

10

Psykiatriska sjukdomar och
omvårdnadsprocessen

45

Psykisk hälsa och ohälsa

10

Totalt

200 poäng

 

Fullständig utbildningsplan

Undervisningen varvar studieveckor på skolan med distans- och hemstudieveckor, förutom under LIA-perioderna, för att möjliggöra för tillresande med lite längre avstånd att delta. Den skolförlagda tiden består av föreläsningar, seminarier, redovisningar, handledda grupp- och metodövningar samt studiebesök mm, medan resterande studietid består av självstudier och grupparbeten understött av distansundervisning och en lär­plattform där allt samlas.

Via vår lärplattform Learnpoint finns digitalt material, självinstruerande övningar och uppgifter med hänvisningar till kurslitteraturen samt olika former av kunskapstester mm att tillgå för flexibla studier. Här sker även kommunikationen med skolan, kursansvariga och kurskamrater samt inlämningsuppgifter mm laddas upp och bedöms. Kursernas slutliga betygsättning sker även i lärplattformen.

Vad är YH Flex?

YH Flex är till för sökande som redan har betydande reell kompetens inom området förvärvad genom erfarenhet, internutbildning eller andra utbildningar, och som önskar få detta validerat med möjlighet till en anpassad och individuell studieplan på vägen mot en yrkeshögskoleexamen.

OBS! Oavsett om man vill gå hela utbildningen som vanligt eller gå på en YH Flex-plats gäller samma behörighet och urvalsregler för alla sökande.

Validering inför YH Flex

Vi har möjlighet att ta in maximalt 10 sökande på YH Flex-platser, utöver de 20 ordinarie platserna där utbildningen läses i sin helhet. Om du är intresserad av att bli validerad behöver du först söka som vanligt till utbildningen och lämna in de meriter du har. Detta för att dels styrka din behörighet och dels för att ge oss en möjlighet att bedöma om vi rekommenderar dig validering och därefter en eventuell YH Flex-plats. Vi uppmanar dig särskilt att redan i din ansökan fylla i det här kartläggningsdokumentet , 42.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Hur går det till?

Så snart vi tagit emot din ansökan och dina uppladdade handlingar tittar vi på dessa och gör en första bedömning om vi rekommenderar dig att validera med möjlighet till YH Flex. Du väljer själv om du vill anta erbjudandet.

Om du väljer att bli validerad behöver du vara beredd på att delta i en fördjupad kartläggning av ditt kunnande, vilket utförs av en valideringsansvarig med yrkes- och ämneskompetens. Detta sker till stor del genom utforskande och fördjupande samtal. Resultatet av den fördjupade kartläggningen bedöms och ger dig ett intyg som kan matchas mot utbildningens innehåll inför ett tillgodoräknande, om du blir antagen på utbildningen och tackar ja till en YH Flex-plats. Du kan även tacka ja till en ordinarie plats förutsatt att din plats i urvalet ger dig en möjlighet till detta.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor inför din ansökan!

  • Ansökan öppnar 2024-03-04
  • Ansökan stänger 2024-05-26 (OBS! Du kan fortfarande lämna in en sen anmälan och bli antagen om platser finns kvar!)
  • Särskilt urvalsprov (online) sker under v. 23
  • Beräknat antagningsbesked runt midsommar
  • Planerad utbildningsstart 2024-09-02

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid

Minst 2 år relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorgsarbete motsvarande undersköterska med minst 50 % tjänstgöringsgrad.

Ingen behörighetsgivande förutbildning planeras utan utbildningen vänder sig till redan behöriga med tillräcklig yrkeserfarenhet redo för nästa steg i karriären med en specialisering inom psykiatri.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig kompetens som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Blankett för tillgodoräknande , 152 kB, öppnas i nytt fönster., 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Formulär för kompetenskartläggning , 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Urval sker genom särskilt prov samt baserat på omfattningen på relevant yrkeserfarenhet. Det särskilda provet är frivilligt att göra och alla som behörigförklaras ingår i urvalet oavsett genomfört urvalsprov, och kan därför ändå antas utifrån sin plats på listan. Men de som inte gör urvalsprovet får (0) poäng med sig som urvalsvärde och konkurrerar endast med poängen från sin yrkeserfarenhet. Vi rekommenderar därför starkt att alla deltar i urvalsprovet, då man på inget sätt kan försämra sina chanser att bli antagen genom ett dåligt resultat.

Studerande med lika poäng i urvalet antas genom lottning. Det betyder även att om det finns platser kvar när antagningen kommer till de med noll (0) poäng i urvalsvärde, så kommer lottning avgöra vem/vilka av dessa som antas.

Utbildningen är framtagen samt drivs i samverkan med Region Västerbotten och ett flertal kommuner i länet för att spegla samt omfatta behovet av psykiatrikunskap såväl inom vården som omsorgen. Branschen kommer även att delta i utbildningens genomförande på olika sätt. Dels genom att sitta i utbildningens ledningsgrupp samt att erbjuda LIA-platser (praktik), men även genom enstaka studiebesök och föreläsningar.

Med denna psykiatriska kompetensprofil blir du oerhört värdefull och eftertraktad idag likväl som i framtiden och kan se fram emot en framtida karriärväg med spännande och viktiga arbetsuppgifter.

Sidan publicerades