Foto: Luis Santos

Tandsköterska

Efterfrågan på tandsköterskor är stor på arbetsmarknaden. När du har gått den här utbildningen har du kompetens att assistera en tandläkare. Du kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen.

Utbildningen är bunden med totalt cirka 24 träffar i Umeå om vardera 3–4 intensiva heldagar med såväl föreläsningar som praktiska metodövningar. De träffar som innehåller examinationstillfällen är obligatoriska men även övriga träffar och dagar är viktiga för att klara utbildningen. De sammanhållna veckorna med hemstudier och grupparbete på distans samt möjligheten att själv söka LIA i sina hemtrakter, gör att även studenter boende långt från Umeå har hittat lösningar för att plugga just hos oss. Det krävs dock engagemang och motivation under studietiden och möjlighet att resa till Umeå regelbundet om man inte vill flytta!

LIA är en viktig del av utbildningen och ger både studenten och framtida arbetsgivare möjlighet att visa upp sig. Man följer ett givet arbetsschema som säkrar god och tillräcklig handledning samtidigt som uppgifterna anpassas utifrån den enskilda kliniken och dess patienter. Under termin ett är det tre veckors LIA, och termin två och tre är det längre LIA-perioder. LIA-platser kommer främst att erbjudas på tandvårdskliniker inom Umeåregionen men även inom övriga Region Västerbotten och utifrån behovet av att säkra lämpligt innehåll enligt aktuell LIA-kursplanen. Absolut närhet för studerande kan inte garanteras. Överenskommelse med andra kliniker som den studerande själv ordnar kan givetvis ske förutsatt att kvalitet och innehåll kan säkras.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier)

Tandvårdens verksamhet och organisation

15

Etik, bemötande och kommunikation

15

Anatomi, anestesi och farmakologi

25

Material, miljö och hantering av farligt avfall

20

Odontologi 1

40

Odontologi 2

30

Oral hälsa 1

25

Oral hälsa 2

30

Vårdhygien och smittskydd

25

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

25

Lärande i arbete 3

40

Examensarbete

20

Totalt

325 poäng

 

Fullständig utbildningsplan , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningens upplägg 2022–2023

Kursnamn

Poäng

Anatomi, anestesi och farmakologi

25

Etik, bemötande och kommunikation

15

Examensarbete

20

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

25

Lärande i arbete 3

40

Material, miljö och hantering av farligt avfall

20

Odontologi 1

40

Odontologi 2

30

Oral hälsa 1

25

Oral hälsa 2

30

Tandvårdens verksamhet och organisation

15

 

Tandsköterska 2022–2023 , 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ansökan öppnar 2024-05-29
  • Ansökan stänger 2024-09-22 (OBS! Du kan fortfarande lämna in en sen anmälan och bli antagen om platser finns kvar!)
  • Utbildningen börjar 2025-01-07

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

  • Engelska 5
  • Svenska 2, alternativt Svenska som andraspråk 2

Rutinen för behörighetsbedömning , 268.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Blankett för tillgodoräknande , 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalet ska genomföras i enlighet med beskrivningen i utbildningsplanen och dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp fattar och protokollför beslut om antagning av studerande.

Urvalsgrunder

Urvalsprocessen kommer att göras dels på betygen i Sv 2/SaS2 + Ma 1 + Eng 5 samt eventuella extra poäng från ett frivilligt särskilt prov som mäter dels verbal förmåga och dels förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp. Vid samma antal poäng tillämpas lottning.

Antagning

Beslut om antagning till yrkeshögskoleutbildning fattas av ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppens beslut kan inte överklagas.

Rutin för behörighetsbedömning , 268.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor kring upplägg och innehåll

Carolina Andersson
utbildningsledare
090-785 60 11
carolina.andersson@regionvasterbotten.se

Frågor om behörighet och antagning

Christer Löfven
koordinator Yrkeshögskolan
090-16 12 14
070-605 03 77
christer.lofven@umea.se

Sidan publicerades