Det könade landskapet

Hur hänger ett parkeringshus, en gångtunnel och en bussterminal ihop med frågor om makt och kön? På webbplatsen Gendered landscape kan du se Umeå med nya ögon och göra en virtuell resa i stadens könade landskap.

Det handlar om att synliggöra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också om att visa upp platser som är ojämställda och att lyfta frågeställningar kring dem. Att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.

genderedlandscape.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns texter, bilder och filmer från ett stort antal platser i Umeå, bland annat passagen Saras tankegång, Hedlunda förskola och Årstidernas park. Några av platserna är filmade med 360-film så att du själv kan se dig omkring med VR-glasögon, mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Bakgrunden till webbplatsen är en fysisk busstur genom Umeå vid namn Det könade landskapet. Umeå var först i världen att erbjuda den typen av rundtur. Under åren har politiker, tjänstepersoner och besökare i Umeå kunnat följa med på den fysiska bussturen. Gendered landscape är ett sätt att digitalisera och ta den fysiska resan ut på nätet, där den är tillgänglig för alla.

Film: The gendered landscape

Gör ett digitalt studiebesök med guidning av Umeås jämställdhetsarbete. Filmen ”The gendered landscape” visar och berättar hur Umeå har tagit sig an stadsutveckling med ett strategiskt jämställdhetsarbete i framkant. Linda Gustafsson, Umeå kommuns jämställdhetsstrateg, är guide. Filmen är på engelska med undertexter på svenska, spanska och ryska.

Make a digital study visit with a guide to Umeå's gender equality work. The film "The gendered landscape" shows and tells how Umeå has taken on urban development with a strategic gender equality work at the forefront. Linda Gustafsson, Umeå Municipality's gender equality strategist, is your guide. The film is in English with subtitles in Swedish, Spanish and Russian.

Read more: genderedlandscape.umea.se/in-english Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades