Green Umeå bygger framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer.

Green Umeå — Samverkan

Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer. Det är ju när många bidrar med litegrann som små steg blir till stora förbättringar!

Norra Sveriges invånare, organisationer, grupper och föreningar är miljömedvetna, och det finns massor av vilja och engagemang. Green Umeås utgångspunkt är att medskapande, jämställdhet och mångfald är nyckeln till en grönare framtid, därför samlar Green Umeå alla som tror på hållbar utveckling och vill bidra med sin del. Devisen är att var för sig har vi kommit olika långt, och det finns mycket kvar att göra. Tillsammans kan vi bli ännu bättre!

Vad kan ditt företag göra?

Vad kan ditt företag göra förutom att vara en del av Green Umeå? Här är några exempel.

Att skriva en miljöpolicy

Många små företag vill arbeta med miljö men saknar redskap och resurser för att kunna göra det på ett strukturerat sätt. Genom att använda en färdigformulerad miljöpolicy blir det lättare för företag att komma igång med miljöarbetet.

Här finns tre förslag på miljöpolicy som riktar sig till tjänsteföretag, handelsföretag eller företag som producerar varor.

Att jobba med miljömålen

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna har sammanställts av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, utsedd av regeringen.

UF-företag en del av Green Umeå

Varje år läser cirka 830 gymnasieelever i Umeå utbildningen UF-företagare där eleverna får starta, driva och avveckla sitt UF-företag under ett läsår. Utbildningen drivs av den ideella och partipolitiskt obundna organisationen Ung Företagsamhet som finns etablerad i hela Sverige. För att jobba med mål 8 och 12 i de Globala målen för hållbar utveckling bjuder kommunen in UF-företagare att delta i Green Umeå. Vi är stolta över att många UF-företag har anslutit sig till Green Umeå under de senaste läsåren!

Sidan publicerades