Klimat

I Umeås klimatomställning står människorna i centrum. Världen runt oss blir hela tiden mer komplex och svår att navigera i. Samtidigt vill vi att livet ska vara enkelt, tryggt och trevligt, saker ska bara fungera.

Det är en viktig utgångspunkt när lösningar tar form för att underlätta för ett klimatsmart liv i Umeå. Mycket kommer att vara annorlunda i ett klimatneutralt Umeå, men det behöver inte bli svårare.

en av Sveriges viable cities

Umeå är en av städerna som tillsammans går i spetsen för att snabba på klimatomställningen. Genom att dela kunskap och erfarenheter med varandra är målet att tillsammans göra klimatneutrala städer till det nya normala.

Till 2040 ska hela kommunen vara klimatneutral, men redan 2030 ska centrala Umeå vara klimatneutralt. Det är ett tufft mål och utmaningar saknas inte, men en stad som Umeå har goda förutsättningar.

Umeå kan nå klimatmålen, inte minst tack vare alla engagerade människor. Det är dem vi har tacka för vår gröna energiproduktion, entreprenörer som vågar satsa, industrier som ställer om och samhällsplanering som underlättar för ett klimatvänligt liv.

Klimatkontrakt

Umeå kommun är en av nio städer som har tecknat klimatkontrakt med statliga myndigheter. Klimatkontrakt 2030 är ett kontrakt för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer.

Läsa mer om klimatkontraktet.

Konsumtionens klimatavtryck

Det finns olika sätt att räkna på klimatpåverkan från en plats. Här var vi bland de första att beräkna klimatavtrycket från konsumtionen i Umeå. Och nu är vi en av få kommuner som har ett mål om att klimatavtrycket från konsumtionen ska ner till 2 ton per år och person till 2040 och 1 ton till 2050.

Det blir tufft, för just nu ligger vårt genomsnittliga avtryck på 11,5 ton, men med förenade krafter kan vi nå dit. Det handlar inte bara om att människor ska ändra sina konsumtionsvanor, det handlar också om hur vi skapar förutsättningar för en sådan förändring.

Läs mer om Umeå kommuns arbete med konsumtionens klimatpåverkan

Digitalt verktyg visar utsläpp och klimatåtgärder

För att samla företag och organisationer runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med det digitalt visualiseringsverktyget ClimateOS. I verktyget kan du se hur utsläppen i Umeå ser ut idag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem.

Mer om verktyget Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Klimatkontrakt 2030

Konsumtionens klimatpåverkan i Umeå kommun.

ClimateOS Öppnas i nytt fönster. - digitalt visualiseringsverktyg för utsläpp och åtgärder.

Sidan publicerades