URBACT Gendered Landscape

Umeå kommun är projektägare i Gendered Landscape, ett URBACT-nätverk bestående av sex europeiska städer, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Jämställdhet är ett grundläggande mål för europeisk politik. Dessvärre tas inte alltid hänsyn till frågor om makt och kön i policydokument eller i planeringen av service och fysiska utvecklingsprojekt i städer, trots faktumet att kvinnor och män använder staden och dess strukturer på olika sätt.

Nätverket Gendered Landscape strävar efter att skapa en förståelse för staden som en plats där könade makt­strukturer är ständigt närvarande. Städerna utvecklar verktyg och metoder som är lokalt anpassade för att arbeta för jämställdhet i urban policy, planering och service.

Projektet genomförs i två faser:

  • Fas 1, 6 månader: 2 september 2019 – 2 mars 2020
  • Fas 2, 24 månader: 2 maj 2020 – 2 september 2022
GenderedLandscape logo
URBACT
ERDF
Sidan publicerades