Fotomontage av det undertecknade dokumentet med medborgarlöftena.

Medborgarlöftena undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen.

Medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften.

Löften till medborgaren i tre delar

Umeå kommun undertecknar vartannat år löften till medborgarna tillsammans med Lokalpolisområde Umeå.

Löftena består av tre delar och innefattar:

... att eftersträva mer tillgänglig polis

... att arbeta för ökad trygghet och minska brottslighet

... att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Skriver under

Det är ordförande i kommunstyrelsen för Umeå kommun och chef för Lokalpolisområde Umeå som undertecknar medborgarlöftena.

Mer information

läs mer om medborgarlöftena

Medborgarlöften i Umeå kommun.

Sidan publicerades