Människor i Broparken en solig sommardag.

Umeå fritt från våld

Våldet i vårt samhälle har många olika uttryck och skapar stort lidande för de utsatta. Det finns ett mörkertal kring de våldsbrott som begås och speciellt de olika typer av våld som sker i nära relation. Att få leva ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och en av samhällets viktigaste uppgifter att säkra.

Umeå kommun har tagit beslut om en övergripande handlingsplan mot våld. Ett beslut att genomföra ett långsiktigt och strategiskt arbete för att förebygga och uppmärksamma våld och en strävan om att Umeå ska bli fritt från våld.

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är en prioriterad fråga för Umeå kommun. Praktiskt arbete med stöd till våldsutsatta och våldsutövare sker bland annat inom socialtjänsten och Centrum mot våld Länk till annan webbplats.. Strategiskt arbete sker inom hela kommunen genom ihållande jämställdhetsarbete där grunden är en förståelse för att mäns våld mot kvinnor minskar i en värld där alla ses som lika värda, och där makt och privilegier synliggörs och utmanas.

I tider av isolering är det svårare att upptäcka tecken på våld mot kvinnor och barn. Fortsätt bry dig! Håll kontakten med vänner, kollegor och familj och fråga hur de mår.

Vad är våld?

”Våld är varje handling som genom att den skadar, skrämmer eller kränker en annan person, får den personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”

- Per Isdal

förebygga och förhindra våld i hemmet

Kvinnor är i högre grad än män utsatta för våld i det egna hemmet och är dessutom mindre trygga i det offentliga rummet. Det är inte okej. I Umebrås arbete kopplar vi ihop brottsförebyggande med frågor om jämställdhet. Införandet av Huskurage hos fastighetsägare i Umeå är ett sätt att uppmana fler att engagera sig.

Huskurage

Huskurage är ett koncept för att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Tillsammans kan vi med små insatser stoppa våldet. Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet det eftersom grannarna kan komma att ingripa och agera.

Metoden kräver varken fysisk styrka, kostsamma utbildningar eller särskild taktik. Metoden heter huskurage. Den kräver omsorg, omtanke och mod.

Agera som om det brinner; Rädda, Larma, Släck.

Gör så här om du är orolig för att en granne far illa:

 • Ring på hos grannen.
 • Vid behov – hämta hjälp! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
 • Ring alltid polisen på 112 vid hotfulla och akuta situationer, du kan vara anonym.
 • Om du känner allvarlig oro för att ett barn far illa – kontakta Socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Fastighetsägare som är engagerade i samarbetet kring Huskurage

Här ser du de bostadsbolag i Umeå är anslutna till Huskurage och som informerar sina hyresgäster med önskan att vi alla kan ha ett Umeå som är tryggt och säkert.

 • Balticgruppen
 • Bostaden
 • Diös
 • Franklins fastigheter
 • Lerstenen
 • MOFAB
 • Riksbyggen
 • UmeHem

Vill du engagera din bostadsrättsförening eller dig som fastighetsägare?

Kontakta oss på Umebrå genom att skicka ett mejl.

Våldsbejakande extremism

Umeå har sedan 2015 arbetat mot våldsbejakande extremism. Det sker genom professionsnätverket Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism som är en samverkansgrupp med syfte att förebygga våldsbejakande extremism i alla dess former i Umeå kommun. Konsultationsforumet är ett specialiststöd till övriga verksamheter i Umeåregionen. Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism erbjuder konsultation till professionella inom kommun, polis och region som har en oro kring en individ eller en grupp utifrån perspektivet våldsbejakande extremism.

Representanter

Konsultationsforum består av representanter från säkerhetsavdelningen, vuxenpsykiatrin, mottagningsenheten, utbildningsförvaltningen, polisen, Integration bosättning, Centrum mot våld och konsultationsforum mot hedersrelaterat våld och förtryck. UmeBrå är nationell kontaktperson och sammankallande till forumet.

Lägesbild Umeå

Det finns våldbejakande extremism i Umeå. Under 2020 har aktiviteten varit relativt sett låg i alla tre miljöer:

 • Den högerextrema miljön har under 2020 minskat sin aktivitet jämfört med tidigare år.
 • Det finns våldsbejakande islamisk extremism i Umeå. Den är inte särskilt synlig för det övriga samhället, i och med att sympatisörerna strävar efter att leva avskilt från majoritetsbefolkningen.
 • Den vänsterextrema miljön har under 2020 varit inaktiv i Umeå.

Mer information

Hjälp och stöd

Socialtjänsten
Webb umea.se/kontaktasocialtjansten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 090-16 10 02

Polisen
Webb: polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon 114 14 Vid akut fara – RING 112

Kvinno- och tjejjouren
Webb: kvinnojoureniumea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 090-77 97 00

Hälsocentralen
Webb: Kontroll och våld i en nära relation - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Centrum mot våld
Webb: Våld i nära relationer telefon: 020-41 04 20

Stödlinje för våldsutövare
Välj att sluta 020–555 666
Öppettiderna för telefonlinjen är måndagar, tisdagar och torsdagar 08.30 – 16.00
Mejl: info@valjattsluta.se

Huskurage
Webb: www.huskurage.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engagera ditt företag eller förening i Huskurage

Kontakta Umebrå på mejl umebra@umea.se

Vart kan jag vända mig om jag känner oro?
Kontakta:

Socialtjänstens mottagningsenhet
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Sidan publicerades