Företagens tillväxt stärks med tio nya projekt

Tio nya projekt som får medfinansiering av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott ska förbättra förutsättningar och stimulera tillväxt i företag som är verksamma i Umeå kommun. Stöd går till allt från projekt som ska skapa möten mellan företag och investerare, till att erbjuda företag kompetens inom bildanalys, men också till att stimulera den växande spelbranschen.

– Det här är viktiga projekt eftersom de syftar till att stärka företag och branscher som finns i Umeå och därmed också har potential att stimulera sysselsättningen och kommunens tillväxt. Projekten har stor spännvidd och handlar exempelvis om att underlätta för tillväxtföretag inom forskning, innovation och digitalisering, men också om att stödja olika former av smart specialisering, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

I samtliga beviljade projekt är Umeå kommun medfinansiär tillsammans med bland andra; Tillväxtverket/EU:s regionalfond, Vinnova, Region Västerbotten, och andra kommuner.

Dessa projekt har beviljats medel:

  • CNBCC – Capital & competence beviljas 55 000 kronor 2022, 205 000 kronor per år, 2023–2024, samt 155 000 kronor 2025
  • Optisk innovationskraft beviljas 200 000 kronor per år, 2023–2025, samt 100 000 kronor 2026
  • Attrahera Flera beviljas 153 200 kronor per år 2023–2025
  • Game Attraction North beviljas 750 000 kronor per år 2023–2025 samt 200 000 kronor 2026
  • Intersective Game beviljas 250 000 kronor per år, 2023–2025
  • Västerbotten Sweden beviljas 239 393 kronor 2023, 251 534 kronor 2024, 244 718 kronor 2025, samt 14 355 kronor 2026
  • Boosting Gateway2Export beviljas 250 000 kronor 2023, 475 000 kronor per år 2024–2025 samt 133 000 kronor 2026
  • Förlängning av SPIS, Social Progress Innovation Sweden beviljas 150 000 kronor 2023
  • Kompetensattraktion Västerbotten beviljas 500 000 kronor per år 2023–2025
  • Kreativ kapacitet för grön omställning beviljas 300 000 kronor 2023, 400 000 kronor 2024 och 500 000 kronor 2025
Sidan publicerades