Bild på kvinna som arbetar i Volvo trucks fabrik i Umeå

Statistiken är tydlig – så bra går det för Umeå

Trots pandemi och stark regional konkurrens är arbetsmarknaden i Umeå starkare än på länge. Antalet arbetslösa är lägre än i övriga Sverige, flera arbetsplatser söker och anställer personal och efterfrågan på produkter från Umeå är hög.
– Frågan är om vi någonsin tidigare befunnit oss på den här typen av unika nivåer, säger Hans Lindberg.

Hörselpropparna som portionerades ut likt godis ur en automat bidrar men det är ändå förvånande hur låg ljudvolymen är inne på Volvo lastvagnar. Och då befinner det sig ändå fler människor i den kilometerlånga fabriken än på väldigt länge. På 18 månader har företaget gått från att pandemi-stänga verksamheten och skicka hem alla medarbetare – till att anställa 600 personer och har nu stärkt sin position som Umeås största privata arbetsgivare med totalt 1800 anställda.

– Det är stor efterfrågan på våra produkter och vi har haft förmånen och möjligheten att rusta för att möta kund­behoven. När vi anställde som mest kunde jag möta två-tre grupper med nyanställda varje dag, berättar Patrik Nyström, platschef vid Volvo lastvagnar.

Volvo är ett av många exempel på en välmående arbetsmarknad i Umeå. Antalet arbetslösa är lägre än i övriga Sverige, flera arbetsplatser söker och anställer personal och efterfrågan på produkter från Umeå är hög.

– Vi märker att intresset för att flytta till Umeå för att ta något av de många intressanta jobben som finns här är stort, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och lutar sig mot statistik som säger att inflyttningen till Umeå är fortsatt god.

Enligt SCB ökade antalet Umeåbor förra året med drygt 1 300 personer. Och de behövs då staden befinner sig i ett arbetsmarknadsmässigt expansivt läge med flertalet stora satsningar. SCA:s nya fabriksbygge i Obbola har som mest sysselsatt tusen personer, life science-företaget Cytiva har dubblat sin personal under de senaste tre åren och med 750 anställda är de numera en industriell jätte. Men de har fortfarande en bit kvar innan de är på Volvos nivå.

– En ökad orderingång gjorde det möjligt för oss att anställa en stor mängd medarbetare så att vi kunde ställa om produktionen till treskift. På bottenraden är vi i dag 600 fler än vad vi var när vi stängde fabriken till följd av pandemin, säger Patrik Nyström under en rundvandring på fabriken.

Patrik Nyström hälsar glatt på alla han möter under promenaden genom den kilometerlånga arbetsplatsen. Utöver de 1 800 medarbetarna utför även drygt 300 robotar delar av monteringen.

– Industrin i dag är inte vad den var förr i tiden. Numera är den inte smutsig, tung och farlig. I dag är den modern, robotiserad och mycket säkrare. Men oavsett hur många robotar vi har här så kan vi aldrig vara utan människor. Och det känns otroligt bra – det är de som är fabriken, säger Patrik Nyström när vi kommer till den sista delen av monteringen – den delen av produktionslinan som därefter övergår i måleri.

Mia Thorén är en av de många nyanställda och i januari nästa år har hon gjort sitt första år på företaget. Hon håller till på segment tre på kaross-avdelningen och skruvar på dörrar och baklucka samt sätter dit gångjärn och vibrations­dämpande gummiplattor innan hytterna rullas in till måleriet för rätt kulör.

– I mitt fall var det ett aktivt val att söka mig mot industrin i allmänhet och Volvo i synnerhet. Jag har hunnit prova många saker men industrin har alltid lockat mig. Jag har sett att det finns utvecklingsmöjligheter här – och dessutom är det skönt att inte kunna ta med sig jobbet hem, säger hon med skruvdragaren i hand.

Av de 1 800 anställda på företaget är över 500 under 34 års ålder och 49,5 procent är kvinnor – en fördubbling jämfört med för bara några år sedan. Umeåbons genomsnittliga ålder i dag 39 år vilket går att jämföra med den genomsnittlige svensken som nu är 41,4 år. Siffror visar att Umeå är den stad i Norrland vars arbetsföra befolkning ökar snabbast.

– Att vi dessutom har en arbetslöshet på 6,4 procent i Umeå jämfört med 8,5 procent i övriga Sverige visar att kommunens åtgärder sätter folk i arbete. Men vi ska fortsätta vässa vårt arbete ytterligare för att få ännu fler att flytta till Umeå. Det är här de roliga jobben finns, säger Hans Lindberg.

Statistik från SCB visar hur Umeås arbetsmarknad vuxit med ungefär 1 050 nettoarbetstillfällen årligen de senaste sex åren. Sedan hösten 2017 innebär det 4300 nya jobb.

– Frågan är om vi någonsin tidigare befunnit oss på den här typen av unika nivåer, säger Hans Lindberg.

Sidan publicerades