Foto: Stina Gränfors

Umeås innovationsplattform för hållbara städer

Sveriges sjätte innovationsplattform för hållbara städer finns i Umeå. Social Progress Innovation Sweden (SPIS) har stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och kompletterar tidigare innovationsplattformar i Lund, Borås, Kiruna, Göteborg och Stockholm.

När Umeå växer med sikte på 200 000 invånare år 2050 är medskapande och förändring av rådande maktstrukturer självklara perspektiv inom hållbar stadsutveckling.

Umeås innovationsplattform vilar på tesen att utveckling av en socialt hållbar stad bara är möjlig om alla människor som lever i staden deltar. Det möjliggörs genom att kommunen och andra offentliga organisationer, invånarna, civilsamhället och näringslivet, pratar och samarbetar med varandra.

Huvudfokus för innovationsplattformen är därför att etablera en stark och hållbar tvärsektoriell organisation som kan koordinera pågående innovationsprocesser och fungera som drivbänk för nya initiativ. Innovationsplattformen ska stödja den kommunala organisationen att möta brännande utmaningar. Det gör vi genom att ta vara på stadens kulturella och kreativa kraft, öka stadens flexibilitet och förmåga att samverka med det omgivande samhället, både lokalt och internationellt, samt driva fram fler modiga innovatörer i staden.

– I förlängningen vill vi skapa en trygg innovationsmiljö där vi med stolthet vågar testa nya innovativa prototyper och arbetssätt. Ett mål med detta är att skapa tydlighet för invånarna om vilka överväganden som krävs för att nå social hållbarhet och klimatneutralitet, säger Carina Aschan, en av innovations­plattformens drivande aktörer i Umeå kommun.

Innovationsplattformen erbjuder stöd i form av

  • nya sätt att lösa gamla problem för att klara redan brännande utmaningar
  • kreativ och medskapande mötesledning
  • gränsöverskridande samordning; vi mäklar, stöttar och fångar upp.

Mer information

Innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden drivs av Umeå kommun och forsknings­institutet RISE och deltar i projektet NATSAM - Nationell samverkan mellan innovations­plattformar för hållbara attraktiva städer.

Kontakt

Kontaktpersoner, Umeå kommun:

Ellen Grahn
Utvecklingsstrateg innovation
ellen.grahn@umea.se

Carina Aschan
Utvecklingsstrateg
carina.aschan@umea.se

Linda Gustafsson
Jämställdhetsstrateg
linda.gustafsson@umea.se

Kontaktpersoner, RISE:

Albert Edman
Senior Project Manager
albert.edman@ri.se

Jeroen Peeters
Senior Design Researcher
jeroen.peeters@ri.se

Magnus Johansson
Senior Researcher
magnus.johansson@ri.se

Sidan publicerades