Bild på Per Strand SCA

Umeås miljardsatsningar; ”en klimatsmart industriell boom”

Med en mångmiljardsatsning utlovade SCA att deras framtida produktion i Umeå skulle bli till 98 procent fossilfri. Det löftet har nu reviderats – till det bättre.

Och kommunens ambition om ett klimatneutralt Umeå år 2030 är högst aktuell då flera andra stora lokala industrier gör stora och hållbara satsningar.

– Det råder något av en klimatsmart industriell boom i Umeå, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hans Lindberg ser med glädje på vad han kallar en ”klimatsmart industriell boom i Umeå”. Miljarder investeras av flera av traktens största industrier och gemensamt för satsningarna är dess hållbarhet, en utveckling som Umeå kommun välkomnar i ambitionen att nå ett klimatneutralt Umeå år 2030.

I främsta ledet för dessa satsningar syns Volvo, Komatsu Forest – och SCA i Obbola.

I början av 2019 fattade SCA beslut att bygga en ny fabrik i Obbola för fortsatt tillverkning av kraftliner – det yttre papperslagret på bland annat wellpapp-kartonger. Satsningen kallas för ”Expansion Obbola” och innebär en investering på 7,5 miljarder kronor.

– Varje år ökar efterfrågan på den här produkten. Tillväxten på världsmarknaden är tre procent årligen och den kurvan har varit stabil i tjugo år nu. Den kraftigt ökande e-handeln i kombination med rådande pandemi har dessutom bidragit ytterligare till den här utvecklingen, berättar Per Strand, projektdirektör.

Den nuvarande fabriken rymmer Europas största maskin för produktion av liner. Tidigare fabrikschefen och numera ansvarig för Expansion Obbola, Per Strand, är ytterst ansvarig för bygget av vad som ska bli världens största tillverkningsmaskin för kraftliner.

Världens största pappersmaskin i siffror

Maskinsalen – 300 meter lång, 54 meter bred och 26 meter hög – som ska rymma den enorma maskinen är nu rest. Själva pappersmaskinen är påbörjad och väntas vara klar att tas i drift under första kvartalet 2023. Då kommer 1 300 meter kraftliner produceras varje minut.

Kapaciteten på maskinen innebär att det nuvarande produktionsrekordet på 454 000 ton liner från 2017 kommer att krossas i samma ögonblick som den sätts i gång då den nya fabriken beräknas kunna producera 725 000 ton per år.

Maskinsalen är den största delen i en omfattande expansion och omställning. Det talades tidigt om att när projektet gått i land skulle produktionen i Obbola vara till 98 procent fri från fossil utsläpp. En hög målsättning som nu reviderats – till det bättre.

– Den del av projektet som ger oss vår nya mesaugn, som vi just nu i talande stund håller på att ta i drift, innebär att vi här i Obbola kommer att vara 100 procent fossilfria i vår produktion. Det är något som jag och hela koncernen sätter ett stort värde i, säger han berättar att utöver en fossilfri produktion bidrar SCA redan i dag med en klimatnytta om 10 miljoner ton koldioxid tack vare en växande skogstillgång som binder gasen och genom att SCA:s produkter ersätter produkter med högt fossilt avtryck.

Han gör vad han kan för att dölja ett stolt leende.

Per Strand har sitt ursprung mellan Luleå och Kalix. Han är lågmäld och från tid till annan slår den norrbottniska dialekten igenom trots att han bott i Obbola sedan 1990. Om det här blir hans sista uppdrag i Obbola vet han inte. Först och främst ska fabriken tas i hamn. Och anläggningen kommer att innebära att verksamheten på orten är tryggad för lång tid framöver.

– Utan den här investeringen hade SCA:s närvaro i Obbola inte varit långvarig. Vi kommer inte generera fler arbetstillfällen, men tack vare den nya fabriken blir det inte 300 färre jobb på anläggningen. Dessutom kommer produktionsökningen innebära att det inom råvarukedjan, som ringar på vattnet, kommer att krävas mer arbetskraft, säger Per Strand.

SCA i Obbola

SCA har funnits i Obbola i över 100 år. Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin.

Utöver gran och tall används returpapper och biobränsle i processen att tillverka sulfatmassa, den viktigaste råvaran i tillverkning av kraftliner.

Investeringen på 7,5 miljarder ersätter nödvändiga reinvesteringar i Obbola om cirka 2,5 miljarder. SCA räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan första året i drift.

Antal anställda: cirka 300

Investeringen som SCA gör är inte den enda klimatsatsningen från industrier i Umeå. Komatsu Forest täcker taket på deras nya fabrik med solceller för att göra deras produktion CO2-neutral och Volvo gjorde nyligen en stor miljöinvestering i deras linje för ytbehandling. Investeringen på närmare 500 miljoner kommer minska driftskostnaden, öka energieffektiviteten och gör avdelningen koldioxidneutral.

Hans Lindberg gläds åt investeringarna:

– Det är verkligen tal om en klimatsmart industriell boom. Och det gör det tydligt att näringslivet i Umeå har stora klimatambitioner vilket är både glädjande och imponerande. Insatser och investeringar stärker vårt arbete för att uppnå ett klimatneutralt Umeå 2030, säger han.

Arbetet med att färdigställa vad som ska bli världens största maskin för tillverkning av kraftliner fortsätter. Per Strand tar cykeln till kontoret ytterligare något år innan den 260 meter långa bjässen går i gång. Men efter sig kommer han att lämna ett arv, ett arv som inte bara säkerställer 300 arbetstillfällen i en fossilfri produktion utan även med förvissningen att han har gjort något bra och beständigt.

– Vi på SCA hoppar inte på några ”fancy ideas”. När vi gör något så gör vi det rejält. Och ingen ska få möjlighet att påstå att vi inte har gjort det här rejält, långsiktigt och hållbart, säger han.

Sidan publicerades