Arbetsträning

Arbetsträning

Du ansöker direkt till chef på respektive verksamhet som beslutar om plats för arbetsträning.

Arbete för dig med funktionsnedsättning, daglig verksamhet

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till så kallad daglig verksamhet.

Läs mer om vilket stöd som finns

Sidan publicerades