Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Arbetsmarknads och integrationsavdelningen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor (stöd för arbetssökande i samverkan, kommunala aktivitetsansvaret, lönestödsanställningar, feriejobb), mottagande av nyanlända för bosättning, mottagande av Ukrainska flyktingar samt samordning angående frågor som rör nationella minoriteter och utsatta EU-medborgare i Umeå kommun.

Verksamhetens vision är att Umeå ska ha lägst utanförskap i Sverige utifrån jämförbara kommuner. Arbetsmarknad och integrationsavdelningen ska bidra till att lägga grunden för individens väg till egenförsörjning genom att minska tiden och andelen individer i utanförskap samt bidra till snabbaste vägen till hållbara lösningar för bosättning, arbete och studier. Arbetsmarknad och integrationsavdelningen är en självklar samarbetspart för individ och näringsliv i arbetet med omställning och kompetensförsörjning.

Mer information

Sidan publicerades