Arbetsträning

Arbetsträning

Ansök direkt till chef på respektive verksamhet som beslutar om plats för arbetsträning.

Läs mer på Arbetsmarknad- och integrationsavdelningens sidor

Arbete för dig med funktionsnedsättning, daglig verksamhet

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. Om du omfattas av lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har du rätt till så kallad daglig verksamhet.

Läs mer om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Sidan publicerades