Två kvinnor samtalar i mötesrum.

Kommunen som arbetsgivare

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Vi har över 13 000 medarbetare och över 400 olika yrken. Vår medarbetarundersökning visar att våra anställda tycker att deras jobb känns meningsfullt, att de gör skillnad och att deras chef visar förtroende för dem.

Umeå växer och med en ökande befolkning ökar också behovet av kommunens service till våra medborgare. Vi behöver bli fler medarbetare som fortsätter att skapa en bra välfärd för våra medborgare i Umeå. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Hör några av våra medarbetare berätta om sina jobb

Vision och värdegrund

Våra värdeord är Medborgarfokus, Öppenhet, Tillgänglighet och Ständiga förbättringar. Tillsammans bildar de ordet MÖTS och är ledord som ska prägla allt vi gör inom kommunen.

Vår vision är att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050. Dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och attraktiv livsmiljö är tre framgångsfaktorer som ska hjälpa oss att nå visionen.

Följ oss på sociala medier

På vårt Instagramkonto @teamumeakommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du följa våra medarbetare som visar upp delar av sin vardag.

Vi finns även på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Peronser i mötesrum med videosamtal

Våra verksamheter

Här kan du läsa kort om våra förvaltningar och verksamheter:

Stadsledningskontor

Här finns verksamheter som på ett eller annat sätt stöttar förvaltningarna. Det är verksamheter som Administration och innovation, Ekonomi, Kommunikation, Näringsliv, Personal, Umeåregionens brandförsvar och Överförmyndarenhet. Här jobbar exempelvis personalvetare, näringslivsutvecklare och handläggare.

Fritid

Här jobbar de som sköter och driver idrotts- och fritidsanläggningarna som finns runt om i Umeå. De underhåller också de olika fritids- och utflyktsområdena som vi Umeåbor kan besöka på vår fritid. Inom denna förvaltning hittar du också de som jobbar med ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet. Här jobbar bland annat idrottsplatsarbetare och badvärdar.

Kultur

Här jobbar de som driver kommunens bibliotek, musikskolan och kvinnohistoriskt museum. De jobbar för att stödja och stärka kulturverksamhet i kommunen särskilt bland barn och unga. De bedriver även egen programverksamhet i Väven. Här jobbar finner du bland annat jobb som bibliotekarier, drama- och filmpedagog.

Samhällsbyggnad

Här jobbar de som har huvuduppdraget att förvalta och utveckla Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Umeå ska öka i antalet invånare för varje år och samhällsbyggnad ska se till att vi har den infrastruktur som gör det möjligt. Inom denna förvaltning finns många olika typer av jobb bland annat miljöinspektörer, bygglovshandläggare och kartingenjörer.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg arbetar med att ge stöd och omsorg till barn, unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå. Här finns verksamheterna funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning. Här jobbar exempelvis boendehandledare, personliga assistenter, sjuksköterskor integrations-och behandlingsassistenter, och socialsekreterare.

Teknik och fastighet

Här jobbar de som ska få vardagen att rulla för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter. De plogar, städar och fixar grejer i kommunen lokaler samt lagar mat på skolor och boenden. Här finns också IT som säkerställer att kommunens alla medarbetare får de IT-stöd de behöver. I denna förvaltning finner du yrken som till exempel måltidbiträde, fastighetsskötare, maskinförare och lokalvårdare.

Utbildning

Här finns våra medarbetare som jobbar inom förskola och skola. På utbildningskontoret jobbar man med att ge stöd till verksamheterna och hanterar övergripande frågor som till exempel skolutveckling och kvalitet, strategisk planering samt ekonomi- och personalfrågor. Här finner du jobb som bland annat rektor, barnskötare, lärare och specialpedagoger.

Äldreomsorg

Här jobbar de som tar hand om våra äldre. Här finns de som bland annat jobbar inom hemtjänst, på äldreboenden och med utredning och bistånd. I denna förvaltning finns jobb som exempelvis undersköterska, sjuksköterska och hemtjänst­personal.

  • Kontakt

    Rekryteringssupport

    Svarar på frågor om jobb inom kommunen, hjälp med ansökan. Questions, application help.

    090-16 10 99 rekrytering@umea.se

    Telefontid måndag–fredag, klockan 09.00–15.00 (lunchstängt klockan 11.30–13.00)

Sidan publicerades www.umea.se/jobb