Personalpool äldreomsorg

Äldreomsorgens personalpool ska bistå verksamheterna med erfaren och kompetent personal som är tillgänglig vid korttidsfrånvaro som sjukdom och tillfällig vård av barn. Nyttjande av poolen bidrar till kontinuitet, ökad kvalitet och en tryggare vård och omsorg. 

Poolen är uppdelad i två grupper, en som arbetar inom hemtjänsten och en som arbetar på vård- och omsorgsboende.

Trygg anställning

Personalpoolen ger en trygg anställning då alla i poolen har en tillsvidareanställning på heltid. De som arbetar i personal­poolen är införstådda med kommunens värdegrund och får tillgång till samma kompetensutveckling som övriga medarbetare inom äldreomsorgen.

"variation och utmaningar"

Hazel Åström har arbetat som undersköterska i nästan 14 år och har sedan i slutet på april 2022 arbetat i personal­poolen. Hazel sökte jobbet för nya utmaningar och för de förmåner som Umeå kommun erbjuder.

–Jag trivs väldigt bra på mitt jobb. Jag behöver variation och utmaningar för att hålla mig motiverad och känna att det är roligt att gå till jobbet, säger Hazel Åström, undersköterska personalpoolen.

Sidan publicerades