En kvinna i rullstol är ute i skogen med sina hundar tillsammans med en man

Sommarjobb inom vård och omsorg

Här hittar du information om våra verksamheter som har behov av vårdpersonal i sommar 2024. Du hittar också direktlänkar till annonser för att söka sommarjobb.

Som sjuksköterska hos oss kan du jobba på vård- och omsorgsboende, inom hemsjukvård eller funktionshinderomsorgen

Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära teamsamarbete. Det innebär bland annat att leda det dagliga omvårdnadsarbetet, hantera läkemedel, göra bedömningar, dokumentera och handleda annan personal. Du kommer att arbeta självständigt i samarbete med andra professioner med ett personcentrerat förhållningssätt.

Inom hemsjukvården arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på primärvårdsnivå. Det innebär bland annat läkemedelshantering, såromläggning, injektioner och katetervård. Du planerar och styr själv din arbetsdag i samarbete med andra professioner med ett personcentrerat förhållnings­sätt. Arbetet sker i ordinärt boende och du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med andra professioner.

Inom funktionshinderomsorgen ansvarar du för hälso- och sjukvården i funktionshinderomsorgens bostäder för brukare med LSS-beslut (Lagen om särskilt stöd). Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och NUS. Arbetet innebär handledning av mindre och större personal­grupper. Du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där du planerar och styr din arbetsdag i samarbete med andra professioner och kollegor.

Inom kvälls- och Nattpatrullen arbetar du med hälso- och sjukvårdsinsatser i ett team som består av fyra sjuksköterskor. Arbetet sker i hela kommunen och täcker såväl vårdboenden som ordinärt boende. Arbetsuppgifterna är bland annat läkemedelshantering, katetervård, palliativ vård samt telefon­rådgivning.

Inom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende eller hemtjänst. Inom båda verksamheterna hjälper du äldre personer med bland annat vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. Inom hemtjänsten arbetar du oftast ensam och besöker flera olika personer under en dag. Därför är det ett krav att du ska kunna färdas med cykel och bil.

Inom funktionshinderomsorgen arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar så att varje person kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Inom denna verksamhet kan du jobba med barn, unga vuxna och vuxna. Du kommer bland annat hjälpa till med matlagning, hygien, städning och medicin. Du kan arbeta på gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsboende och hemtjänst för barn och unga eller personlig assistans.

Inom ensamkommande barn är du ett nära vuxet stöd och skapar en trygg miljö för barn och ungdomar genom en strukturerad och meningsfull vardag. Du medverkar bland annat i planering och praktiska vardagssysslor tillsammans med ungdomarna. För att arbeta inom verksamheten ensamkommande barn krävs det att du har körkort samt examen eller en pågående socionom- eller annan beteende­vetenskaplig utbildning, alternativt pedagogisk utbildning eller behandlings­assistent­utbildning. Enligt lag måste alla som arbetar inom verksamheter med barn och unga under 18 år visa ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister vid anställningstillfället. Ett sådant utdrag kan du beställa från polisen.

 • Kontakt

  Bemanningscentrum, stöd och omsorg

  090-16 10 82 bemanningso@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset
  Skolgatan 31A

  Bemanningscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom stöd och omsorg.

  Telefontid: måndag–fredag, klockan 06.30–16.30 (lunchstängt klockan 12.00–13.00)

 • Kontakt

  Rekryteringscentrum, äldreomsorg

  090-16 10 86 rekryteringao@umea.se

  Rekryteringscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom äldreomsorgen.

  Telefontid:
  Måndag, klockan 09.00–12.00
  Onsdag, klockan 13.00–15.00
  Fredag, klockan 09.00–12.00

Sidan publicerades