Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Vad heter du?

– Anna Holmstedt.

Vad jobbar du med?

– Jag är nämndsekreterare i kommunstyrelsen, personalnämnden och kommunfullmäktiges valberedning.

Vilken utbildning behövs för ditt jobb?

– Det finns ingen specifik yrkesutbildning för nämndsekreterare men du bör ha en akademisk examen och vara intresserad av administrativt arbete.

Hur länge har du jobbat inom kommunen/på detta jobb?

– Jag har jobbat med mina nuvarande arbetsuppgifter sedan 2010, men inom Umeå kommun sedan 1990.

Vad gör du på ditt jobb?

– Jag administrerar allt som har med nämndens sammanträden att göra. Det innebär att förbereda mötet tillsammans med ordförande, vice ordförande och tjänstepersoner. Jag skickar sedan ut handlingar till de förtroendevalda och under sammanträdet sitter jag med och för anteckningar. Därefter skriver jag protokoll och ser till att det blir justerat. Andra arbetsuppgifter som jag har är att besvara mejl och telefonsamtal, diarieföra handlingar med mera.

Varför valde du Umeå kommun som arbetsgivare?

– Jag tycker Umeå kommun är en bra arbetsgivare med en genomtänkt personalpolitik. Det känns tryggt med en offentlig anställning och som kommunanställd kan jag göra nytta varje dag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är omväxlande och roligt men samtidigt strukturerat, vilket passar mig bra.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas inom ditt yrke?

– Jag tycker att jag hela tiden lär mig nya saker och utvecklas i min yrkesroll.

Hur är dina kollegor?

– Vi har ett bra samarbete i vår arbetsgrupp och kan backa upp för varandra.

Sidan publicerades