Yrkesspåret

När man lär sig ett nytt språk är det viktigt att man inte bara sitter i klassrummet och lär sig ur böcker. För att bli motiverad, engagerad och integrerad i samhället, behöver individen utveckla sitt språk i andra miljöer. En arbetsplats kan ge både språkutveckling och kunskaper.

I deltagarnas utveckling finns

  • pedagoger
  • arbetsmarknadskonsulent
  • integrationspedagog
  • arbetsmarknadskoordinator
  • studie- och yrkesvägledare.

Eleverna studerar svenska tre dagar och gör praktik två dagar i veckan.

Språkpraktik

Att kombinera språkpraktik med undervisning i svenska stärker de studerande i sin språkutveckling. Alla elever som går på studieväg 2 på SFI ska någon gång under sin studietid göra språkpraktik. Eleverna blir intervjuade och matchade mot passande praktikplats.

Sidan publicerades