Klagomål

Du kan vända dig till miljö- och hälsoskydd om du vill lämna in klagomål gällande alkoholservering eller försäljning av folköl. Det kan till exempel gälla servering eller försäljning till minderåriga, synpunkter på berusningsnivå eller överservering på ett serveringsställe.

Sidan publicerades