Folköl

För att få servera eller sälja folköl måste du först anmäla detta till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Med folköl (öl klass II) menas en maltdryck som har en alkoholhalt på 2,25–3,5 volymprocent. Du får bara sälja folköl till personer över 18 år. För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Därför ska du även registrera din livsmedelsverksamhet.

Hur anmäler jag?

Du anmäler via e-tjänsten.

När kan jag starta min verksamhet?

Du kan starta försäljningen så fort en anmälan är gjord. Du behöver inte vänta på en bekräftelse från Miljö- och hälsoskydd.

Vad kostar det?

Att anmäla en folkölsverksamhet kostar 1 113 kronor.

Vem kan anmäla folkölförsäljning?

Du som ska sälja eller servera folköl i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i Umeå kommun ska göra en anmälan till Miljö- och hälsoskydd.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Miljö- och hälsoskydds inspektörer gör regelbundna kontroller i de butiker och restauranger som anmält folköl­försäljning. Vid dessa besök kontrolleras att lagen följs. I det ingår bland annat en kontroll av att ingen försäljning sker till minderåriga samt att de varor som säljs är rätt märkta.

Vad händer om jag startar utan att anmäla verksamheten?

Om du säljer folköl utan att först ha anmält det till kommunen så riskerar du att bli fälld för olovlig dryckeshantering och få betala böter eller sitta i fängelse i upp till sex månader.

Undantag från kravet på att anmäla folkölsförsäljning eller servering om nedanstående tre villkor uppfylls:

  • Hanteringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Hanteringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Hanteringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Folköl får även serveras utan anmälan av den som har tillstånd för servering av starköl, vin och/eller spritdrycker.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar såsom flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

Sidan publicerades