AMA

Krav

AMA Anläggning 17 och AMA EL 19 ska användas vid projektering för Umeå kommun, Gator och parker. Observera att mallarna inte fråntar projektören dennes ansvar. Vid projekteringen ska även RA Anläggning 17, MER Anläggning 13 och RA EL 19 användas.

Administrativa föreskrifter

Upprättas av konsulten i samarbete med beställaren (AF AMA 12). En mall tillhandahålls i AMA beskrivningsverktyg som konsulten ska använda i beskrivningsarbetet.

Konsulten ska samordna administrativa föreskrifter med övriga handlingar.

Teknisk beskrivning/mängdförteckning

Konsulten ska upprätta en teknisk beskrivning enligt Anläggnings AMA17. En separat mängd­förteckning i excel-format upprättas som enkelt kan exporteras från AMA-beskrivnings­verktyget som konsulten ska använda i beskrivningsarbetet. Mängdförteckningen utformas så att kostnader för gatuanläggning, VA samt andra ledningsarbeten kan särskiljas. Exempel tillhandahålls av beställaren.

Text, sorter och mängder ska vara låsta för redigering. Förteckningen ska summera totalkostnad samt respektive del (till exempel gata, VA, FV, Elnät, UmeNet, Tele och så vidare) vilket innebär ett manuellt arbete med excelfilen.

Vid upprättade av mängdförteckning Mark ska alla enheter kontrolleras gentemot MER Anläggning 13. I de fall MER Anläggning 13 frångås ska tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler upprättas.

Mall för garantiskötsel ska användas och anpassas till befintligt objekt. Dokumentet ska bifogas förfrågningsunderlaget.

Sidansvarig

Donald Näs
donald.nas@umea.se

Revidering: 2020-05-06

Sidan publicerades