Dagvatten

Dagvatten

Umeå kommuns dagvattenprogram slår fast hur dagvattnet ska hanteras i takt med kommunens fortsatta tillväxt, utan att medborgare och omgivande miljö ska påverkas negativt.

Dagvattenprogrammet antogs i kommunfullmäktige i januari 2022.

Programmet ger en helhetsbild av hur Umeå kommun och de kommunala bolagen jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Det beskriver också hur Umeå ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar förorenas och inte minst; att begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

Läs mer om dagvattenprogrammet Länk till annan webbplats.

Sidansvarig

Sara Jansson
sara.jansson@umea.se

Revidering: 2022-08-30

Sidan publicerades