Behandling av personuppgifter, kamerabevakning av kommunala fastigheter

För din trygghets skull kamerabevakar Umeå kommun delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Bevakningen görs både i brottsförebyggande och brottsbevisande syfte. All kamerabevakningen sker i enlighet med kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) samt dataskyddsförordningen (GDPR, EU-direktiv 2016/679).

Fritidsanläggningar och bad

Fritid använder kameror för att öka säkerheten på fritidsanläggningar och bad, dessa kameror används främst för att i realtid kunna ha uppsikt när allmänheten vistas på skymda delar av en anläggning. Vissa av dessa kameror har inspelat material. Materialet lagras som längst i två månader. Ansvarig för inspelat material är Fritidsnämnden. Tekniska nämnden bistår Fritidsnämnden i den praktiska hanteringen av inspelat material.

Skollokaler

Vissa skollokaler kamerabevakas i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott och ordningsstörningar. Kamerorna är riktade mot fasader och inom vissa skolor mot entréer samt delar av korridorer. Ändamålet är inte att personbevaka, men viss personuppgiftsbehandling kan ske genom att personer vistas i upptagningsområdet. Uppgifterna lagras enligt den tid som är angivet i tillstånd från tillsynsmyndigheten eller nämndens beslut i de fall bevakningen inte är tillståndspliktig. Ansvarig för inspelat material är Tekniska nämnden och utbildningsnämnderna.

Receptionslokaler vid Socialtjänstenshus

Receptionslokaler vid Socialtjänstens hus kamerabevakas i syfte att förhindra och utreda brott. Kamerabevakning kan ske vid hot och våldssituationer. Inspelat material lagras under tre dygn. Ansvarig för inspelat material är Individ-och familjenämnden.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta nedanstående personuppgiftsansvariga eller kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvariga

Fritidsnämnden Individ- och familjenämnden
Umeå kommun, Fritid Umeå kommun, Socialtjänsten
090-16 10 00 (växel) 090-16 10 00 (växel)
umea.fritid@umea.se mottagningsenheten@umea.se

Tekniska nämnden För-och grundskolenämnden
Umeå kommun, Fastighet Umeå kommun, För-och grundskola
090-16 10 00 (växel) 090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se utbildningskontoret@umea.se

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Umeå kommun, Gymnasieskola
090-16 10 00 (växel)
utbildningskontoret@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/kamerabevakning