Frånvaro i grundskola

Via appen Unikum familj kan du som är vårdnadshavare anmäla ditt barns frånvaro för en hel eller del av dag. Om du har barn på fritids nås även fritidspersonalen av din frånvaroanmälan om den görs via appen Unikum familj.

Det är viktigt att du anmäler frånvaron innan lektionen börjar. Om skolan har hunnit registrera frånvaro innan din anmälan kommit in behöver du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Går det inte att registrera ditt barns frånvaro? Ta kontakt med skolan.


Anmäl frånvaro i appen Unikum Familj

Logga in i appen Unikum Familj och välj Frånvaro i menyn. Där väljer du att frånvaroanmäla "Hela dagen" eller avmarkera det så får du möjlighet att fylla i del av dag. Glöm inte att kontrollera att tiden stämmer. Appen Unikum Familj

Att ange "sjuk" i samband med en frånvaroregistrering räknas som en känslig uppgift, och därför registreras enbart att eleven har giltig frånvaro.

Om du behöver redigera eller ta bort en befintlig frånvaroanmälan måste du logga in i Skola24.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går inte att redigera frånvaro som redan passerat i tid.

Om du inte har möjlighet att använda appen Unikum Familj se alternativ nedan

Logga in via Skolportal

Vårdnadshavare når Skola24 Frånvaro från Skolportal.

  • Välj "Frånvaro och ledighet grundskola och gymnasium" under "Inloggning för vårdnadshavare"

Bra att känna till

Om du inte kan logga in till frånvarotjänsten. Tag kontakt med skolan.

Presentation om tjänsten Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

App för Skola24

Från hösten 2020 finns en ny app från Skola24 för frånvaro och schemavisning. Har du registrerat ett användarkonto sedan tidigare laddar du ner appen skola24 och välj domän umea.skola24.se och logga sedan in med samma användaruppgifter. Har du inte skapat användaruppgifter följer du stegen nedan.

Bra att känna till

Om du inte kan registrera dig för appen eller logga in så ska du kontakta skolan.

Telefontjänst

  • Ring 090-16 64 00
  • Ange elevens personnummer
  • Personnumret ska anges på följande sätt: ÅÅMMDDNNNN
  • Exempel: 990814NNNN

Bra att känna till

Om du inte kan göra en anmälan via telefontjänsten beror det på att skolorna inte är färdiga med sitt schema ännu. Tag då kontakt med skolan.

Frånvaroanmälan via telefontjänsten registrerar frånvaro för en heldag i taget. Om man ringer efter klockan 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande heldag. Det går inte att använda telefontjänsten för anmälan vid TF i personnummer. Registrera då på annat sätt.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Avslutas samtalet innan bekräftelsen avbryts anmälan.

Ta del av frånvaro och ansök om ledighet

Vårdnadshavare kan ta del av samtlig frånvaro och ansöka om ledighet genom att använda tjänsten Skola24. Den når du via Skolportal Länk till annan webbplats. och väljer Frånvaro (Skola 24)

Sidan publicerades