Anmäl frånvaro i grundskola

Du anmäler ditt barns frånvaro enklast via appen Unikum Familj. Du kan anmäla del av dag eller heldag. Om ditt barn går på fritids så nås även fritidspersonalen av din frånvaroanmälan om den görs via appen Unikum. Den registrerade frånvaroanmälan överförs automatiskt till Skola 24 (skolan) och Tempus (fritids).

Det är viktigt att du anmäler frånvaron innan barnet ska vara på plats på fritids/skola. Om skolan har hunnit registrera frånvaro innan din anmälan kommit in behöver du kontakta skolan för att informera om att din anmälan är sen.

Hur du anmäler frånvaro i appen Unikum familj

  1. Logga in i appen och välj Frånvaro i menyn.
  2. Välj vilket barn det gäller och ange dag.
  3. Du kan anmäla hel dag eller del av dag. Glöm inte att kontrollera att tiden stämmer.

Går det inte att registrera ditt barns frånvaro? Ta kontakt med skolan.

Felaktigt registrerad frånvaro behöver korrigeras i respektive närvarosystem. Skola24 om det gäller en tid som barnet är i skolan och/eller Tempus om det gäller en tid som barnet är på fritids.

Logga in i systemen och klicka på den felaktiga frånvaron och välj ta bort. (Tyvärr syns registreringen av den borttagna frånvaron i Unikum-appen trots att den är borttagen).

Logga in i Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in i Tempus hemma appen eller www.tempushemma.se Länk till annan webbplats.

Det är möjligt att göra en ny frånvaroanmälan i Skola24 men vi rekommenderar dig som har barn på fritids att använda appen Unikum familj då den registrerade frånvaroanmälan automatiskt överförs till Tempus (fritids).

Du hittar även en översikt över ditt barns skolfrånvaro i Skola 24.

För att ansöka om ledighet från skolan, logga in i Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se under rubriken Frånvaro och välj Ansöka om ledighet. Där under väljer du Elev och datum du vill ansöka för.

Ledighet behöver också läggas in för fritids och det görs direkt i schemat i Tempus.

Kontakta skolans administration eller använd telefontjänsten.

Frånvaroanmälan via telefontjänsten registrerar frånvaro för en heldag i taget. Om man ringer efter klockan 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande heldag. Denna tjänst går bara att använda om barnet har svenskt personnummer.

Telefontjänst

  1. Ring 090-16 64 00
  2. Ange elevens personnummer på följande sätt: ÅÅMMDDNNNN, exempel: 100814NNNN. En röst bekräftar när registreringen är klar.
  3. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan genom att avsluta samtalet.
Sidan publicerades