Ledighetsansökan

Grundskolan

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn i systemet Skola24. För att ansökan ska hinna behandlas ska ansökan ha kommit in senast 14 dagar innan önskad ledighet.

Rektor beslutar efter individuell prövning. Det är ingen självklarhet att ansökan beviljas. Om ansökan om ledighet gäller över 10 dagar krävs synnerliga skäl.

Ledighetsansökan för heldag

Gör ledighetsansökan i Skola24 på webben via www.umea.se/skolportal.
Det går inte att göra ledighetsansökan i appen.

Ledighetsansökan, manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med skolan om du inte kan logga in i Skola24.

Ledighetsansökan för del av dag

Vid behov av att söka ledighet för del av dag, kontakta klasslärare/mentor.

Gymnasieskolan

För att ansökan ska hinna behandlas ska ansökan ha kommit in senast 14 dagar innan önskad ledighet.

Gör ledighetsansökan i Skola24 på webben via www.umea.se/skolportal.
Det går inte att göra ledighetsansökan i appen.

Ledighetsansökan för del av dag

Systemet stöder ännu inte ledighetsansökan för del av dag. För gymnasieelev som ska vara ledig del av dag, gör en heldagsansökan och skriv tydligt mellan vilka tider ledigheten gäller i rutan [Orsak till ledighet].

Vid sjukdom, gör frånvaroanmälan via Skola24.

Ledighetsansökan, manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades