Se ett personligt schema

Elever och dess vårdnadshavare har möjlighet att se ett personligt schema genom att logga in i Skola24. Denna lathund visar hur du som elev går tillväga på en mobiltelefon. Du kan givetvis även logga in via webben på en dator och se samma information.

Sidan publicerades