Samtycke till digital publicering

Denna sida innehåller information om samtycke kring publicering av bild, film och ljud i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Observera att samtycke inte behövs i skolans administrativa system för att dokumentera det pedagogiska arbetet.

När det gäller gymnasiet, där eleverna är äldre, hanterar verksamheterna samtycken med så kallade "modellavtal" vid digital publicering i externa kanaler. Elever över 18 år får själva besluta om sitt samtycke, medan vårdnadshavare beslutar för elever under 18 år. Vid frågor om detta, kontakta respektive skola.

Dokumentation genom foto och film

I den verksamhet där ditt barn går dokumenteras aktiviteter, såsom lek och pedagogiska aktiviteter, genom bland annat foton och film. Att pedagoger/lärare och elever dokumenterar, producerar och publicerar digitalt material är en naturlig del i lärandet och skapar förutsättningar till fördjupat lärande. Personalen beskriver även arbetet samt speglar det positiva och glädjefyllda som sker i verksamheten genom att lyfta fram det på bland annat Umeå kommuns lär­plattformar, webbplatser, i digitala presentationer och i vissa fall på sociala medier.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i enlighet med den värdegrund som förskolans och skolans läroplaner står för. Här kan du läsa hur det vi publicerar kommer att användas, lagras samt hur du kan lämna samt återkalla ditt svar gällande samtycke för ditt barn.

Varför behövs samtycket?

Bilder, filmer och ljudfiler där ditt barn kan finnas med räknas som personuppgifter och hur dessa får hanteras bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning (GDPR).

Vi behöver ert samtycke för att Umeå kommuns nämnder och verksamheter ska få behandla bild, film och ljudfiler där ditt barn kan finnas med i samband med hanteringen.

Vilka tjänster gäller samtycket för och hur lagras bilder, filmer, ljudfiler?

Vi använder ett flertal tjänster där vi har slutit avtal om hur personuppgifter får hanteras. Där regleras var och på vilket sätt data behandlas och att behandlingen överensstämmer med kommunens säkerhetskrav. Detta gäller till exempel för Unikum, G-suite och Tempus.

Vissa verksamheter kan publicera material i Umeå kommuns kanaler för sociala medier utan slutna avtal, till exempel Facebook och Linkedin. Det kan innebära att personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU/EES och att mottagar­landet inte uppfyller lämplig integritetsskyddsnivå eller har skyddsåtgärder och att du/barnet inte kan utöva dina rättigheter utifrån dataskyddsförordningen.

För att vi ska kunna publicera material, till exempel bilder, behöver vi först ett samtycke för att kunna utföra den personuppgiftsbehandlingen som sker i enhet med Umeå kommuns gällande rutiner.

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Hur länge gäller samtycket?

Samtycket är giltigt tills vidare eller tills det återkallas av dig/er.

Hur återkallar jag samtycket?

Du har rätt att när som helst återkalla eller lämna ditt samtycke. Det gör du på följande sätt:

  • Meddela ditt barns verksamhet om att du ändrar ditt svar för samtycke till digital publicering.
  • Lämna in en ny ifylld samtyckesblankett till skolan.

Rätten att ha kvar behandlingen av personuppgifterna kvarstår tills dess att samtycket har återkallats. Det betyder att kommunen har rätt att använda det som publicerats under tiden vi har ditt samtycke.

Samtyckesblankett

Inom för- och grundskolan används en pappersblankett som skolans personal tillhandahåller, delar ut och samlar in undertecknad.

Samtyckesblankett för bild, film och ljud (Svenska) , 154.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett för bild, film och ljud (Engelska) , 151.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett för bild, film och ljud (Arabiska) , 369.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett för bild, film och ljud (Dari) , 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett för bild, film och ljud (Somaliska) , 150.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett för bild, film och ljud (Tigrinja) , 571.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom gymnasieskolan används för närvarande ingen samtyckesblankett. Gymnasieskolorna använder i stället modellavtal för berörda elever i samband med film eller fotografering.

Mer information

För mer information om hur verksamheten jobbar med digital publicering, kontakta personalen på skolan eller förskolan.

Mer om samtycke, bilder

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dataskyddsombud
Umeå kommun
Skolgatan 31
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se

Sabine Norling
utredare GDPR
090-16 12 74
sabine.norling@umea.se

Lämna klagomål

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att lämna klagomål på vår hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig/ansvarig nämnd

För- och grundskolenämnden
Skolgatan 31
901 84 Umeå
umea.kommun@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/samtyckeskola