Mobbaus, turvallisuus

Mobbaus, turvalisuus (Mobbning, trygghet)

Kakin pitävät tuntea turvaa koulussa – se on eelytys ette oppia ja kehittyä. Koulula ja esikoulula on velvolisuus kattoa perhään ettei kukhaan koe loukkauksia, häirintää eli mobbausta. Jos se tapahtuu on oikeus saa apua.

Mikäs on loukkaus, häirintä ja mobbaus? (Vad är en kränkning, trakasserier och mobbning?)

Yhteistä näissä kolmessa käsitheissä on ette joku tuntee olevansa ikävissä ja loukattuna.

Loukkaukset saattavat olla:

  • Fyysinen (lyönti, pukkaus, epämieluisa kosketus, taputella ynnä muuta.)
  • Suulinen (uhka, kirous, häijyä huhunlevittämistä, haukkumanimi ynnä muuta.)
  • Psyykkusosiaalinen (jättää jonkun ulkopuolele, grimaasia, katheita ynnä muuta.)
  • Tekstiä ja kuvia (piirukstuksia, lappuja, sms, mms, msn ja ilmotuksia eri vebbipaikoissa ynnä muuta.)
  • Mobbaus on kun loukkauksia toistethaan ja se jatkuu pidemän aijan.
  • Seksuaaliset häirinnät saattavat olla taputtamista, kuvia missä on seksuaalista sisältöä, epämieluisia komplimangia, viittauksia eli jargongia.
  • Häirintä on kun loukkauksilla on yhteyttä johonki syrjintäperusthaan.

Syrjinänperustat on: Seksuaalinen suuntautuminen, liikuntarajoitheisuus, etnisyys, uskonto eli muu uskonkäsitys, sukupuolen identtiteetti eli ilmaisu, ikä ja sukupuoli.

Jos sie koet ilkeätä kohtelua eli näet ette joku kokkee sitä (Om du blir utsatt eller ser någon bli det)

Se on tärkeä ette koulu ja esikoulu saavat tietoja jos tapahtuu loukkauksia eli ilkeätä kohtelua.

Puhu joko pedagookin/menttorin, rehtorin/esikoulupomon, koulusysterin, kyraatturin kans esikoulussa/koulussa eli ette huoltaja ottaa yhteyttä esikoulhuun/koulhuun. Kaikin jokka on töissä koulussa ja esikoulussa on velvolisuus auttaa lopethaan loukkaukset. Heän työ on valvoa ette kaikki lapset voivat hyvin ja saavat sen koulutuksen ja turvan mikä heilä pittää olla.

Sinun esikoulula/koulula pittää olla suunitelma kuinka vastustethaan loukkaavaa kohtelua sekä aktiivisia toimenpitheitä joka merkittee ehkäisevää ja eistävää työtä ette toiminan raameissa vastustaa syrjintää ja toimia ette kaikin kokevat samoja oikeuksia ja maholisuuksia, riippumatta sukupuolesta, sukupuolta ylittävää identtiteettiä eli ilmaisua, eetnistä kuuluvuutta, uskontoa eli muuta uskon ajatusta, liikuntarajoitheesta, seksuaalista suunasta eli iästä.

Suunitelma ja aktiiviset toiminat pitävät olla otettu esile yhteistyössä lasten ja oppilhaitten kans sekä olla ilmoitettu kaikile vanheemile. Siinä dokymentissä saattaa lukea mitä työtä koulu/esikoulu ajattelee tehhä vuen aikana sekä kuinka he käsittelevät kun joku on kokenu loukkausta eli loukkaa muita.

Pittää kans olla suuntaviivoja ja rytiiniä työle joka vastustaa loukkauksia ja ilkeätä kohtelua.

Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Förskolor och skolor Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (oavsett huvudman)

Elevhälsa inom kommunen

Elevhälsa inom fristående enheter, se enhetens webbplats.

Ungdomshälsan Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Mer information

Så här lämnar du synpunkter eller klagomål på en kommunal förskola eller skola

Anmälan till Skolinspektionen Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Barn- och elevombudet, BEO Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

BRIS Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Diskrimineringsombudsmannen Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Kontakt, synpunkter och felanmälan

Sidan publicerades