Jalkakäytävien puhtaanapito

Renhållning av gångbanor

Kiinteistön edustalla olevien jalkakäytävien ja muiden kävelyliikenteen alueiden puhtaanapidosta vastaa yleensä kiinteistönomistaja. Puhtaanapitovelvollisuus on voimassa siellä, missä kunta on yleisen alueen päämies. Kiinteistön edustalla oleva jalkakäytävä ja muut kävelyliikenteen alueet tulee pitää sellaisessa kunnossa, etteivät ne aiheuta terveydellisiä haittoja. Lisäksi kiinteistönomistajan tulee olosuhteet ja muut seikat huomioiden huolehtia siitä, että edistetään paikan viihtyvyyttä, helppokulkuisuutta ja liikenneturvallisuutta.

Puhtaanapito talvella (Vinterrenhållning)

Kiinteistönomistajan vastuulla on poistaa kävelyliikennettä haittaava lumi ja jää pikimmiten ja hiekoittamalla tai muilla toimin estää liukkaan kelin vaaroja.

Kiinteistönomistajan tulee kuljettaa pois tontilta, porttikäytävistä, sisäänajoteiltä, katoilta tai vastaavista kohteista yleiselle paikalle kasattu lumi. Kiinteistönomistajan vastuulla on myös liukkaiden paikkojen hiekoittaminen. Lumenkaatopaikkojen tai vastaavien sijoittaminen julkisille paikoille on kielletty. Kiinteistönomistajat ohjataan kunnan lumenkaatopaikoille.

Kunta vastaa lumien ja jäiden poiskuljetuksesta, hiekoituksesta ja hiekanpoistosta sen vastuulla olevilta jalkakäytäviltä. Jalkakäytäviä, joita ei aurata, kunta käyttää lumen varastointiin. Se tarkoittaa, että kiinteistönomistajan vastuu lakkaa, jos jalkakäytäviä käytetään lumen varastointiin. Lumen ja jään poistamisen katoilta, ränneistä ja vastaavista kohteista tulee suorittaa ihmisiä tai omaisuutta vahingoittamatta ja liikennettä ja yleistä liikkumista paikalla estämättä tai häiritsemättä.

Kunnioita paikoituskieltoja ja määräpäiväpysäköintiä, jotta et estä lumenaurausta. Harkitse myös jäteastioiden sijoitusta, kun niitä haetaan lumisateella.

Puut ja pensaat (Träd och buskar)

Jalkakäytävien yllä roikkuvat puiden ja pensaiden oksat saattavat haitata jalankulkijoita ja muita tienkäyttäjiä. Kiinteistönomistajien velvollisuus on siksi poistaa oksastoa 2,5 metrin korkeuteen jalkakäytävien yltä, etteivät jalankulkijat ja pyöräilijät satuta kasvojaan oksiin. Vapaan korkeuden ajoradan yllä pitää olla 4,6 metriä. Kiinteistönomistaja on vastuussa, jos näköesteen, peitossa olevan liikennemerkin tai vahingoittuneen aurausajoneuvon takia sattuu jotakin. Kunnalla on oikeus poistaa haittaavat oksat silloin, kun  katualueen omistaa kunta.

Yhteyttä

Kadut ja puistot
090-16 14 61

Sidan publicerades