Sverigefinsk flagga

Ruotsinsuomalaisilla on pitkä historia

Ruotsinsuomalaiset ovat Ruotsin suurin kansallisten vähemmistöjen ryhmä ja he ovat asuneet Ruotsissa lähemmäs vuosituhannen. Ruotsista löytyy noin 700 000 henkilöä, joilla on suomalaiset juuret. Uumajassa heitä asuu noin 11 300, eli lähes 9:llä prosentilla uumajalaisista on suomalaiset juuret SCB-tilastojen mukaan. Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään 24. helmikuuta. Uumajan kunta kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset Väveniin, Multisaliin 24.2 kello 13-15 kahvittelemaan ja juhlistamaan päivää.

– Ruotsinsuomalaisten oma päivä on tärkeä meille kaikille siksi, että se muistuttaa meitä meidän omasta vähemmistöstämme. Me toivotamme hyvää Ruotsinsuomalaisten päivää kaikille uumajalaisille, sanoo Merja Olsson, Uumajan suomalaisen kerhon puheenjohtaja. Tänä vuonna Uumajan kunta kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset Väveniin, Multisaliin kello 13-15 kahvittelemaan ja juhlistamaan päivää.

Miksi Ruotsissa asuu niin monta suomenkielistä?

Ruotsinsuomalaisten historia Ruotsissa on lähes tuhatvuotinen. Sotalapset, poliittiset pakolaiset sekä nuori työvoima ovat tuleet Ruotsiin jo pitkän ajan kuluessa, mutta tätä ryhmää on kutsuttu ruotsinsuomalaisiksi vasta nykyaikana- kansa jolla on kaksi kulttuuria ja kaksi kieltä.

Suomi oli osa Ruotsia 1100-luvulta lähtien aina vuoteen 1809 saakka. Suomalaiset ja ruotsalaiset liikkuivat näillä alueilla ja suomalaiset muuttivat usein Ruotsiin metsä- tai kaivostöihin. Monet jäivät asumaan Falunin seutuville tai Bergslageniin, toiset muuttivat metsäalueille Norrlantiin tai Värmlantiin, ja heistä tuli niin sanottu metsäsuomalaisten-ryhmä.

Vuonna 1809 Ruotsi menetti Suomen Venäjälle. Kun raja vedettiin joutuivät monet suomenkieliset Ruotsin puolelle ja päinvastoin. Mutta monet suomalaiset muuttivat yhä Ruotsiin joko töihin tai he pakenivat Venäjän hallinnon alta.

Toisen maailmansodan aikana lähetettiin noin 80 000 lasta Ruotsiin, jotta he saisivat suojan Neuvostoliiton hyökkäyksiltä. Noin 7 000 lasta jäi Ruotsiin asumaan. Mutta suurin osa tämänpäivän ruotsinsuomalaisista ovat lapsia tai lastenlapsia niille sadoille tuhansille suomalaisille jotka tulivat Ruotsiin 1950-, 60- tai 70-luvuilla tekemään töitä kun teollisuuden työvoiman tarve oli huutava.

Ihmisoikeudet ja Uumajan kunnan vähemmistötyö:

"Ruosinsuomalaisia on kaikkialla", "Sverigefinnar finns överallt" (Västerås stad):

Lisätietoa

Ruotsinsuomalaiset ovat henkilöitä joilla on suomalaiset juuret ja he asuvat Ruotsissa. Se, että joku laskee itsensä kuuluvaksi tähän ryhmään, on oma päätös. Suurin osa ruotsinsuomalaisista ovat itse syntyneet Suomessa, tai heillä on yksi vanhemmista, tai isovanhemmista jotka ovat syntyneet Suomessa. Se joka yhdistää ruotsinsuomalaisia toisiinsa on ennenkaikkea kieli ja kulttuuri. Tilastot siitä kuinka monta ruotsinsuomalaista asuu Ruotsissa ja Uumajassa perustuu SCB:n (tilastoviranomainen) jokavuotiseen väestötilastoon. Siitä ei käy ilmi mitä kieltä ihminen puhuu, koska tilastoja ei tehdä siitä mitä äidinkieltä väestö puhuu. Suomenruotsalaiset ovat vähemmistöryhmä Suomessa joka puhuu suomenruotsia.

Lue enemmän ruotsinsuomalaisten historiasta/Läs mer om Sverigefinnarnas historia Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (www.minoritet.se)

Ruotsinsuomalaisten päivää on vietetty vuodesta 2011 lähtien. Päivä ottaa esille ruotsinsuomalaisen vähemmistöryhmän historian, kielen ja kullttuurin. Vuodesta 2014 on ryhmälla ollut myös oma lippu. Päivämäärä 24. helmikuuta oli Carl-Axel Gottlundin syntymäpäivä, hän oli suomalainen kansanperinteen tutkija ja kulttuuripolitiikko, joka perusti ensimmäisen suomalaisen yhdistyksen Ruotsissa. Ruotsinsuomalaisten päivää on vietetty tavanomaisesti juhlallisuuksineen Västerbottenin museossa.

Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vähemmistökieliä ovat jiddiš,meänkieli, romani, saame ja suomi. Lue enemmän Ruotsin kansallisista vähemmistöistä www.minoritet.se Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan..

Kuulutko vähemmistöön?

Puhutko suomea, saamea tai meänkieltä? Tai lasketko itsesi kuuluvaksi ruotsinsuomalaiseksi, tornionlaaksolaiseksi, kveeniksi, lantalaiseksi tai saamelaiseksi? Silloin sinulla on erityisiä oikeuksia Uumajan kunnassa koska Uumajan kunta kuuluu näiden kielten hallintoaluekuntiin. Kunta tarjoaa esikoutoimintaa suomeksi ja saameksi ja myös vanhustenhuoltoa suomeksi sekä hoito- ja hoivakodissa sekä myös kunnallisen kotipalvelun avulla. Uumajan kunnassa on henkilökuntaa, joka puhuu vähemmistökieliä.

Lue enemmän www.umea.se/minoriteter.

Sverigefinska ungdomsförbundet Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Sidan publicerades