Fyrverkerikrevad mot en mörk himmel

Utvärdering visar att ett publikt fyrverkeri minskar total användning av fyrverkerier.

Varför publikt fyrverkeri på nyårsafton?

På nyårsafton 31 december blir det ett traditionellt fyrverkeri vid tolvslaget som skjuts upp från norra Ön och ska ses på avstånd. Här kan du läsa vad som ligger till grund för ett publikt fyrverkeri.

Det kommer varje år synpunkter på att det vore bättre för miljö och djur att inte ha fyrverkerier alls. Umeå kommun känner väl till debatten om fyrverkerier och frågan är både viktig och aktuell. Invånare kommer med synpunkter både emot och för publikt fyrverkeri, så folkviljan är inte entydig när det gäller fyrverkeri eller inte. Det står klart att det finns skäl att se över alternativ till traditionellt fyrverkeri av flera anledningar, kanske med lösningar som till exempel en lasershow. Men, även i år blir det ett publikt fyrverkeri som skjuts upp från Ön och ska ses på avstånd.

Fyrverkerierna är miljöklassade och innehåller inga farliga ämnen som bly eller HCB. Miljöaspekter, trygghet och säkerhet är självklart faktorer som kommer att utvärderas även denna gång.

Efter nyårsafton 2017/18 kom förslag att byta ut fyrverkeri mot en lasershow eller motsvarande till kommande år. Några andra kommuner provade det och Visit Umeå och kommunen tog del av deras utvärderingar. Det gav tillsammans med statistik för handel, dialog med polisen och kontakt med invånare och djurägare:

  • Att inte ha ett samlat publikt traditionellt fyrverkeri ökar försäljning, total användning och miljöpåverkan av fyrverkerier på orten. Om det inte finns ett publikt fyrverkeri skaffar och använder alltså folk egna fyrverkerier i större utsträckning.
  • Lasershow, det alternativ som var på förslag, är dyrare, mer väderberoende och mindre tillgängligt, eftersom det kräver att man är nära.
  • Det är bättre för djur med ett fyrverkeri samlat på bestämd tid och plats än många små fyrverkerier utspridda på oberäkneliga tider och platser.
  • Ett publikt fyrverkeri minskar användning av privat inköpt och hemmagjort fyrverkeri, med minskad skaderisk som följd.

Mer information

Fyrverkerier – regler och säkerhet

Lokala ordningsföreskrifter reglerar fyrverkerier på allmän plats i Umeå.

Kontakt

Visit Umeå
info@visitumea.se

Sidan publicerades