Lokala föreskrifter

Här är regler och föreskrifter som rör ordning, säkerhet, renhållning med mera i kommunen. Reglerna finns för att det ska vara så trivsamt som möjligt på platser och i miljöer vi gemensamt delar.

Reglerna omfattar

 • affischering
 • buller
 • camping och bad
 • containrar
 • fyrverkeri
 • golfspel
 • högtalarutsändning
 • lastning av varor
 • markiser, flaggor och skyltar
 • ridning och löpning
 • schaktning, grävning
 • sprängning och skjutning med eldvapen.

Lokala föreskrifter i sin helhet

Sidan publicerades