EU:s fonder och program

EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom flera olika områden, till exempel ungdomsutbyten, integrationsinsatser och kultur. Här kan du se ett urval av fonder och program.

Strukturfonder 2021–2027

EU:s strukturfonder, Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – vägledning, information och resultat för Tillväxtverkets strukturfondsprogram.

Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Interreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sektorsprogram och övrigt

Erasmus+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Horisont Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kreativa Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Europeiska kommissionens program för kulturella och kreativa sektorer.

Sidan publicerades