Andra finansieringsprogram

Det finns många olika möjligheter till finansiering av projekt. Här är några möjliga finansiärer med länk till respektive webbplats och/eller kontaktorganisation.

Internationellt centrum för lokal demokratilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – kommunala partnerskapsprogram

SKL Internationallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – projekt i utvecklings- och samarbetsländer

Allmänna arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – innovativa projekt för barn och unga

Ungdomsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – EU:s ungdomsprogram med mera

Kulturrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – kultur i skolan, kultur i arbetslivet, internationella utbyten

Svenska institutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – demokrati, kulturutbyten med mera

Olof Palmes minnesfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – internationella utbyten, studier, arbete mot rasism

Forum sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ungdomsledda utvecklingsprojekt

Universitets- och högskolerådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – olika typer av skolprogram, utbildning med mera

Folke Bernadotteakademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – verksamhet, information och studier i bland annat fredsfrämjande utveckling

Nordisk kulturfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – främjar kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna

Nordisk kulturkontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – kulturprogram för professionella

Kulturfonden för Sverige och Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – projektstöd och vistelsestipendier

Sidan publicerades