Andra finansieringsprogram

Det finns många olika möjligheter till finansiering av projekt. Här är några möjliga finansiärer med länk till respektive webbplats.

Internationellt centrum för lokal demokrati Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kommunala partnerskapsprogram

SKL International Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – projekt i utvecklings- och samarbetsländer

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – innovativa projekt för barn och unga

Ungdomsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – EU:s ungdomsprogram med mera

Kulturrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kultur i skolan, kultur i arbetslivet, internationella utbyten

Svenska institutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – demokrati, kulturutbyten med mera

Olof Palmes minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – internationella utbyten, studier, arbete mot rasism

Forum syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ungdomsledda utvecklingsprojekt

Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – olika typer av skolprogram, utbildning med mera

Folke Bernadotteakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – verksamhet, information och studier i bland annat fredsfrämjande utveckling

Nordisk kulturfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – främjar kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna

Nordisk kulturkontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kulturprogram för professionella

Kulturfonden för Sverige och Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – projektstöd och vistelsestipendier

Sidan publicerades