Blanketter och informationsmaterial

Ansök om förvaltare

Anhörigs ansökan om förvaltare , 292.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Egen ansökan om förvaltare , 304.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

God mans ansökan om förvaltare , 188.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Samtycke från anhörig till förvaltarskap , 133.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Samtycke från den enskilde till förvaltarskap , 119.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ansök om god man

Anhörigs ansökan om god man , 228.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Egen ansökan om god man , 199.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Samtycke från anhörig till godmanskap , 122.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Samtycke från den enskilde till godmanskap , 108.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Intresse för uppdrag

Åtagande , 141.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Intresseanmälan till uppdrag som god man (se "Arvoderade uppdrag")

Redovisningshandlingar

Årsräkning/sluträkning , 219.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Redogörelse , 206.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare , 85.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Körjournal , 94.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ställföreträdarskap för vuxna

Information om ditt uppdrag som god man eller förvaltare , 341.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Begäran om timarvode med körjournal , 273.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Uttag från vuxen huvudmans spärrade konto, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om samtycke till placering av medel , 247.1 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Fast egendom, sälja/köpa/gåva, ansökan för vuxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke från enskild till arvskifte eller bostadsförsäljning , 123.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Samtycke från närstående till arvskifte eller bostadsförsäljning , 124.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd , 157.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, god man och förvaltare , 75.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Omprövning av förvaltarskap , 231.1 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ställföreträdarskap för barn

Anvisningar till årsräkning för förmyndare , 238 kB. (pdf)

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, förmyndare , 77.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd , 157.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ansökan om samtycke till placering av medel , 247.1 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ansökan om fri förvaltning , 135.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare , 85.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Uttag från omyndigs spärrade konto, ansökan , 90.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

God man för ensamkommande barn

Arvodesbegäran och redogörelse , 246.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Begäran om extraordinärt arvode , 196.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Information till god man för ensamkommande barn , 674.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Information till dig som är god man åt ett familjehemsplacerat barn , 10.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Rutin vid uppehållstillstånd , 117.1 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Checklista vid familjeåterförening Umeå kommun , 553.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf) 

Checklista vid avslag och åldersuppskrivning , 110.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Övrigt

Mall för sammanställning av årsräkning , 16.9 kB, öppnas i nytt fönster. (excel)

Så gör du din års- och sluträkning , 610.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Register redovisning , 17.7 kB, öppnas i nytt fönster. Umeå (pdf)

Register Örnsköldsvik , 171 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Utgiftsspecifikation , 84.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf) Material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Rollkoll - Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf) Material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Bankärenden för annans räkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Broschyrer och faktablad från Svenska Bankföreningen

Sidan publicerades