Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Blanketter och informationsmaterial

Ansök om förvaltare

Anhörigs ansökan om förvaltare (pdf)

Egen ansökan om förvaltare (pdf)

God mans ansökan om förvaltare (pdf)

Samtycke från anhörig till förvaltarskap (pdf)

Samtycke från den enskilde till förvaltarskap (pdf)

Ansök om god man

Anhörigs ansökan om god man (pdf)

Egen ansökan om god man (pdf)

Samtycke från anhörig till godmanskap (pdf)

Samtycke från den enskilde till godmanskap (pdf)

Intresse för uppdrag

Åtagande (pdf)

Intresseanmälan till uppdrag som god man (se "Arvoderade uppdrag")

Redovisningshandlingar

Årsräkning/sluträkning (pdf)

Redogörelse (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare (pdf)

Körjournal (pdf)

Ställföreträdarskap för vuxna

Ansökan om extraordinärt arvode (pdf)

Uttag från vuxen huvudmans spärrade konto, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om samtycke till placering av medel (pdf)

Fast egendom, sälja/köpa/gåva, ansökan för vuxenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtycke från enskild till arvskifte eller bostadsförsäljning (pdf)

Samtycke från närstående till arvskifte eller bostadsförsäljning (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf)

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, god man och förvaltare (pdf)

Omprövning av förvaltarskap (pdf)

Ställföreträdarskap för barn

Anvisningar till årsräkning för förmyndare (pdf)

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, förmyndare (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf)

Ansökan om samtycke till placering av medel (pdf)

Ansökan om fri förvaltning (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare (pdf)

Uttag från omyndigs spärrade konto, ansökan (pdf)

God man för ensamkommande barn

Åtagande och samtycke (pdf)

Arvodesbegäran och redogörelse (pdf)

Begäran om extraordinärt arvode (pdf)

Information till god man för ensamkommande barn (pdf)

Information till dig som är god man åt ett familjehemsplacerat barn (pdf)

Rutin vid uppehållstillstånd (pdf)

Checklista vid familjeåterförening Umeå kommun (pdf) 

Checklista vid avslag och åldersuppskrivning (pdf)

Övrigt

Mall för sammanställning av årsräkning (excel)

Så gör du din års- och sluträkning (pdf)

Register redovisning Umeå (pdf)

Register Örnsköldsvik (pdf)

Utgiftsspecifikation (pdf)

Sidan publicerades