Utbildning

Grundutbildning

En gång per år bjuds alla gode män och förvaltare in till en gemensam föreläsning. Föreläsningen sker oftast i februari eller mars månad. Är du god man och ännu inte gått någon grundutbildning får du gärna kontakta överförmyndarenheten och anmäla ditt intresse. Särskild inbjudan kommer att skickats ut.

Föreläsning

Överförmyndarenheten är med i en samverkansgrupp tillsammans med Frivården Umeå, Patientnämnden, socialtjänstens resursenheten och Umeå frivilliga samhällsarbetare. Samverkansgruppen arrangerar årligen en temakväll eller föreläsning dit alla gode män och förvaltare är inbjudna.

Utbildning i årsräkning

Nya gode män och förvaltare bjuds under sitt första år in till en kurs i hur man gör en årsräkning. Här får du tips och råd inför det kommande årsräkningsarbetet. Utbildningen hålls flera gånger per år.

Nätverksträff

Nätverksträffar ordnas varje till vartannat år i Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik. Överförmyndarenheten informerar gode män om aktuella ämnen.  

Sidan publicerades