Anhörigstöd, avlösning

Att hjälpa en person som är långvarigt sjuk, äldre, funktionshindrad, har psykisk ohälsa, missbruks- eller beroende­problem kan ibland innebära påfrestningar. Umeå kommun kan ge dig som anhörig olika former av stöd utifrån din och din närståendes situation.

Anhörig och närstående

I kommunen använder vi begreppet anhörig för den som som hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörig kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän eller någon annan som har en nära relation till den som behöver hjälp. Den som behöver hjälp benämns närstående.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk- och beroendeproblematik.

Barnkraft – stöd till barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Tonårskraft – stöd till barn 13–15 år i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Ingången – alkohol- och drogmottagning för ungdomar

Ungdomshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (umo.se)

Stöd till anhöriga på Seniortorget

Att vårda eller stödja en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning kan på många sätt vara givande och meningsfullt, men kan ibland också innebära påfrestningar. Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta Seniortorget. Du kan få stöd, råd och information. Det kan ske genom telefonsamtal eller besök. Personalen på Seniortorget har tystnadsplikt.

Stödet finns för anhöriga vars närstående är vuxna och bosatt i eget boende i kommunen.

Aktiviteter för anhöriga

Seniortorget ordnar aktiviteter som riktar sig till dig som anhörig. Du kan till exempel lyssna på föreläsningar och delta i samtalgrupp.

Varje år i oktober uppmärksammas Nationella anhörigdagen i samverkan med kommunens anhörigråd.

 • Kontakt

  Seniortorget

  Kontakta oss

  090-16 65 00 seniortorget@umea.se

  Besöksadress

  Renmarkstorget 15

  Postadress

  903 26 Umeå

  Öppettider:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 10.00–15.00
  Onsdag, klockan 11.00–15.00

Sidan publicerades www.umea.se/anhorig