LSS, stöd och service

Enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du som har en funktionsnedsättning få olika former av stöd i vardagen. Det finns tio insatser som kan sökas enligt LSS, samtliga insatser kan du läsa mer om i menyn.

Vem har rätt till stöd?

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande tre personkretsar:

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer från till exempel kommun eller landsting.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

 • Kontakt

  Handläggare av insatser enligt LSS

  090-16 10 00

  Kontakta din LSS-handläggare via växeln: 090-16 10 00. Om du behöver ta reda på vem som handlägger ditt ärende kontakta mottagnings­enheten, de kan dock inte koppla ditt samtal vidare till handläggare utanför telefontid.

  Telefontid

  Måndag, klockan 08.30–09.30
  Tisdag, klockan 08.30–09.30
  Torsdag, klockan 08.30–09.30

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades