Högskole- och universitetsstudier

Sidan publicerades

Kontaktperson vid högskola eller universitet

Det finns en kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid varje högskola och universitet. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för frågor som rör studier och stödåtgärder av olika slag.

Tillgänglighet inom högskola

Upplysningar om den fysiska tillgängligheten vid olika högskoleorter kan man få av ansvarig kontaktperson på respektive universitet/högskola.

Umeå universitet

Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att studera vid universitet och högskolor med så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Vanligt stöd är anpassad tentamen/examination, anteckningshjälp eller en mentor.

Våga växa, Vindelns folkhögskola i Umeå

Vill du få struktur i din tillvaro, träffa trevliga kamrater och prova på studier på folkhögskola? Våga växa kan erbjuda dig detta.

Du kan välja att studera från en till tio timmar i veckan utifrån vad du orkar och vad du är intresserad av.

Sidan publicerades