Avgifter för stöd och omsorg

Sidan publicerades

Om du vill kan du ansöka om att betala en reducerad avgift för din vård och omsorg och annat stöd från socialtjänsten. Hur stor din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga.

När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran.

Kontakta avgiftshandläggare

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30.

Annat stöd

Är du under 65 år och till exempel har stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS), kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Avgifter

Avgifter för hjälp i hemmet och hälso- och sjukvård samt servicehus , 353.8 kB. (pdf)

Avgift för vård- och omsorgsboende , 670.2 kB. (pdf)

Avgift för medboende i vård- och omsorgsboende , 558.3 kB. (pdf)

Färdtjänst

Hjälpmedel

Lunch för seniorer på äldreboende eller skola

Fotvård

Dagverksamhet för äldre

Korttidsboende

Familjerådgivning

Sidan publicerades