Exempel på beräkning av avgift

Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges ­beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till ett lagstadgat belopp som ska täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala sin boendekostnad. Denna summa kallas förbehållsbelopp. Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp. Nedan ser du aktuella minimibelopp och exempel på beräkning av avgift.

Aktuella minibelopp för hemtjänst

För dig som är 65 år eller äldre

Ensamstående 7 062 kr/månad
Sammanboende 5 762 kr/månad

För dig som är yngre än 65 år

Ensamstående 7 768 kr per månad.
Sammanboende 6 338 kr per månad.

Exempel på beräkning av avgift

Nedan ser du exempel på beräkning av avgift för hemtjänst. Avgiften utgör skillnaden mellan inkomst och förbehållsbelopp (hyra och minimibelopp). Inkomst - förbehållsbelopp = ditt avgiftsutrymme.

Exempel 1, en ensamstående person

En ensamstående person som har en inkomst efter skatt på 8 800 kr samt ett bostadstillägg på 4 840 kr har en total inkomst på 13 640 kr. Minimibeloppet för ensamstående är 7 062 kr. Tillsammans med en hyra på 4 908 kr blir förbehållsbeloppet 11 970 kr. Inkomsten är då 1 670 kr högre än förbehållsbeloppet per månad (inkomst 13 640 kr minus förbehållsbelopp 11 970 kr =1 670 kr). Avgift som kan betalas per månad är 1 670 kr. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Exempel 2, sammanboende makar

För sammanboende makar som båda har hemtjänst räknas inkomsterna samman och delas med två. Om två makar har en inkomst på 14 100 kr respektive 7 950 kr efter skatteavdrag har de en total inkomst på 22 050 kr. Inkomsten delas på två och blir 11 025 kr. Minimibeloppet för sammanboende makar är 5 762 kr. Tillsammans med en hyra per person på 3 700 kr blir förbehållsbeloppet 9 462 kr per person. Inkomsten för båda makarna är då 3 126 kr högre än förbehållsbeloppet per månad (inkomst 11 025 kr minus förbehållsbelopp 9 462 kr =1 563 kr). Båda makarna kan betala maximal avgift för hemtjänst 1 563 kr per månad. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Sidan publicerades